Компютърна книга за Левски

Тук е биографията на Вaсил Левски, която разглеждахме с децата , но под друга форма,Васил Левски
благодарение на възможностите на технологиите.
imagesRRRRRRR-Копие18Васил Левски-кратка биография с картини

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+