Конфликтът и ние

Всеки ден в нашата страна , а и в много семейства и различни социални групи възникват такива сложни противоречия, които са грозни и дават лош пример на подрастващото поколение.Това ме накара да потърся какво казват учените-психолози за такива неприятни ситуации и как може да предотвратим лошите последици от тях.конф
Мнението на психолозите е , че тези лоши взаимоотношения, които са много неприятни  за всекидневието ни,  са присъщи за човечеството, откакто хората ги има . Липсата на конфликти в едно общество говори за наличие на други , ,,тихи” и сериозни проблеми.
Спор и конфликт са две различни неща.
Спорът е разговор между участници с различни гледни точки по конкретна тема.Всеки спор можа да завърши с ,,единомислие” или да остане нерешим.Тази нерешимост може да изостри проблема и между страните да възникне конфликтът
Конфликтът е социално явление, в което се намесват голени групи хора /може да са партии и държави/.
конфУчените казват , че зараждане на конфликт може да бъде разпознато, ако се познават фазите на това социално явление, защото едновременно със зараждането му  се променя и динамиката във взаимоотношенията между страните
1. Латентна фаза-/предварителна/, когато се зараждат противоречия, които нямат сериозно проявление.Комуникацията не е отворена и искрена.Информацията по проблема започва да се губи или не е достатъчна, а често съзнателно е подвеждаща.Расте неискреността и потайността.На мястото на открита дискусия са появяват заплахи и упражняване на натиск.
2. Ескалация-изостряне на проблема и проявяване на противоречията с различна динамика.Започват да изпъкват различия в интересите и убежденията.По-ясно се възприема това, което разделя, отколкото това, което обединява..Опитите на другия за конф1постигане на помирение се възприемат като опити за манипулация, намеренията му се оценяват като вражески и злонамерени, самото му поведение се възприема едностранчиво.
3. ,,Конфликтна “фаза-ескалация на проблемите и загуба на възможности за намиране на начини и подходи за решаване на проблемите.
“Конфликтите се отразяват на начина ни на възприемане, мислите и представите ни толкова силно, че в хода на събитието вече не можем да виждаме правилно нещата в и извън нас”, пише водещият на семинари с тема конфликтите- Фрийдрих Глазл. “Сякаш окото ни постепенно започва да се лъже; погледът ни върху нас и останалите хора в конфликта, върху проблемите и събитията, става ограничен и напълно едностранчив. Мислите и представите ни се подчиняват на влияние, което за нас остава неосъзнато.”
Най-лошата страна на конфликтите е , че  те винаги създават опасност от ескалация и решаването им може да стане с насилие, което взема надмощие и носи разруха и страдание.
Е -защо да се стига до такива ситуации?!
Компромис-това е поведението на всяка страна в конфликт, за да се дава път на доброто, прогреса и развитието на едно .Всяка ситуация може да роди конфликт между участниците в нея , но добрият тон, разумът и компромисът са тези, които могат да предотвратят страданието и разрухата и всяко общество трябва да учи своите граждани на това-да решават нормално неразбирателствата у дома, в училище, в службата, на улицата…

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+