Английски език

Знаете ли имената на тези известни туристически обекти, изписани на английски език.
Проверете!/клик върху игличките , ще Ви покаже имена/

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+