Принц Джон ,,,Магна Харта” и Робин Худ

Знаете ли за кой документ от 13 век казват, че е ,,най-забележителния документ в правната история” на Европа.
Това е ,,Магна Харта”/Велика харта на свободите/
хаАнглийският крал Джон управлявал страната в периода 1199 и 1216 година , е владетелят, който не е обичан от своите поданици и това е имало много основателни причини.Той има само едно положително деяние-подписва под натиск важен правен документ и това малко омаловажава неговата лоши деяния като владетел.
Може би  погрешните му  управленски  решения са следствие от това, което той преживява в семейството си, именно -силна бащина любов, но недостатъчно справедливо определено наследство.Макар, че бил любимецът на баща си, когато дошло време да се поделят имотите между петте деца в семейството, на Джон не се дава земя от потомствените владения на рода във Франция. И така  Джон -наречен така, защото се родил на деня на Йоан Богослов- получил още едно име-Безземни.
По-късно Джон Безземни често се включвал в заговори на братята си срещу собствения им баща. Когато поема управлението на страната, води неуспешни войни и губи много английски владения.Влиза в противоречие с църквата и тя оттегля своята подкрепа към него.Страната изпада в тежко финансово положение, а Джон започва много често да налага допълнителни данъци за всички поданици.Бароните започват да отказват да плащат налозите си и много от тях се отричат  от верността си към краля.магма 2Недоволните се организирали и пристигнали в Лондон. Предложили на краля да подпише документ , който:
1.Да даде абсолютна власт само на закона.Там се казвало:,,На никого няма да продаваме, да отказваме или да отлагаме право и правосъдие”. Това прекратявало старото правило, че монархът не е обвързан със закони.Закони са неговите решения.
2. Да се гарантира неприкосновеност на имуществото и личността.
И др.магна
Тези права се отнасяли само за свободните:църковен елит, барони, рицари и други благородници .Те не засягала мнозинството зависими селяни и други феодални подчинени.
След дълги и оспорвани преговори, крал Джон слага  печата си под ,,Великата харта за свободата”-наречена ,,Магна Харта”. Типично за поведението му , още същата година той анулира действието на хартата .По-късно следващите владетели я възстановяват и започват да се подчиняват на нейните правила.
А в историята крал Джон остава и с прякора ,,лошия принц Джон”, защото срещу него се изправя и Робин Худ.За техните взаимоотношения се раждат много легенди.
магна 3Приемането на ,,Магна Харта” спасило Англия от революция.Макар да давала свободи за висшите слоеве на обществото -това е първи опит за изготвяне на КОНСТИТУЦИЯ.
Някои от клаузите на хартата, се залагат в основата на сегадействащото Английско законодателство.
През 2015 година светът отпразнува 800 години от създаването на ,,Магна Харта”.
Оригинално издание на Хартата не е запазено, но има копия, съхранени в Британската библиотека и в някои катедрали на Англия.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+