Директорска проверка

Всяка работа, която се извършва за работодател- подлежи на контрол.Tака е и в училище.ppppp
Директорът има право да провери работата на всеки учител по всяко време.Особено сериозни са комплексните проверки, които преглеждат и административната, и педагогическата работа на преподавателите.
Директорските проверки винаги са предизвиквали притеснения у всеки учител-млад или вече с натрупан стаж.Една от причините е, че те са били  повече проверка на работата на учителя и възможност за отстраняване на неудобните преподаватели.
Много често Директорите имат свое виждане как трябва да се преподава и гледат дали техният стил се покрива от проверявания учител.Друг е въпросът колко са познанията на проверяващия за качеството на използваните стари и нови подходи от преподавателя в учебната работа , за неговата реална оценка на това което вижда.Има и друг момент.Всички знаем ,че работата на учителя дава резултати на по-късен етап и само 1 учебен час не би могъл да разкрие уменията и качествата на педагога.Като добавим и разнородния персонален състав на всеки клас -ето защо една предстояща проверката предизвиква притеснение и стрес. .Какво тогава може да се види от няколко часа контролиран преглед?
Има какво.
1.Отношението на учителя към самата работа.
2.Общуването между учител и ученици.
3.Правилната употреба на книжовен език и използваните научни понятия по всеки предмет.
4.Навременни обучителни и компетентни реакции на учителя по всеки повдигнат или нерaзбран от учениците проблем.
5.Използваните методи на работа-СТИЛ-на преподаване …И ДОРИ
6.Има ли го духът на познанието в конкретния час и т.н.
Може би тези прояви в час са причина,та когато се чуе за,,комплексна проверка” всички да изпадат в паника и  започват едно търсене на това, което Директорът би харесал.Много учители прибягват към използване на методи ,които някои учители не владеят добре -само и само да се харесат на проверяващия.
Но,,уважаеми колеги” – знаете ли как всичко нагласено и не използвано в практиката Ви изпъква пред очите на проверяващия.То се проявява във Вашия тон на общуване и темпо на работа, в реакциите Ви, в отговорите и реакциите на учениците .
Кому е необходима тази постановка?Не е ли по-лесно да се работи постепенно във времето, да се прилагат разнообразни методи на работа, да си изградите СТИЛ на преподаване и стил на работа на Вашите ученици в час?Така всяка проверка ще бъде нещо естествено прието и безболезнено за всички участници в нея.А убедена съм ,че който и Директор да е -няма как да отрече, че е вършена работа, когато тя се вижда.Ако я постави под съмнение, днес има толкова много начини и средства, с които да докажете какво вършите, как го вършите и какво можете.
Вярвам, че новото време, в което живеем е променило и проверяващите.Те всички виждат, че целта на ,,социалистическото училище”-всестранно развита личност -е невъзможна.Новото време изисква  училището да създава мислещи, разумни и можещи хора.Да развива у всеки ученик това, за което има най-добри личностни предпоставки.Да създава у децата представа за ред и отговорност към всичко, което те ще правят като личности на едно общество, когато напуснат училище.
А проверката на учителската работа да си я има.Тя трябва да показва недостатъците, да дава нови и компетентни насоки за по-добра работа в клас и по-добро качество на преподавателската работа.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+