Плавателна река ли е Дунав?

Учебник-изд.,,Просвета”
Урок 9-,,Водите -извор на живот”
u18685022Това беше урокът,който взехме с децата миналия час.На дъската поставих карта от първи клас на изд.Просвета-за децата тя е по-приятна в тези часове за географския материал,защото ясно се виждат границите,основните цветове на картата.Има и картини в равнините ,планините и полетата.С една дума-по-разбираема е за децата в сравнение с традиционната геoграфска карта, по която вече бяхме работили и се оказа ,че голяма част от децата не могат да осмислят основни понятия ,свързани с географска карта-повърхнина,планини,равнини.И така-започнахме с малък преговор по основните понятия,които бяхме вече учили в предишните часове.Гледахме картата-показвахме.Този урок е добре разработен ,приятен е,няма ненужна информация-поне според мен.Започнахме новия урок :
1.Всеки четеше основните понятия , които ще срещнем в урока и посочен от мен ученик се опитваше да каже прочетеното.Така ,ако има нещо неясно-веднага го доуточняваме.
2. Разгледахме картините в учебника и много деца споделиха,че са били на показаните места.
3.В тези часове имам навика или да четем части от урока ,след което аз задавам въпроси върху четеното , а децата ми отговарят с изреченията от учебника,или децата сами четат ,а после ми казват какво са разбрали.
4.Показвахме по картата обектите,споменати в урока.Плавахме с ,,въображаеми лодки” по нашите реки от техните извори до …там,където преминават….
5.Аз се опитвах да внеса чисто житейска информация за водните басейни-посочени в урока-за ролята на Дунав-че по нея може да се движат речни кораби……За произхода на Рилските езера……За нашето Варненско езеро……
И така часът си вървеше нормално-имаше ред,дисциплина -е и деца,които виждах,че не са съвсем концентрирани,но учебен процес имаше.
В урока има едно много ясно изречение:,,Плавателна е само граничната река Дунав”-Думата ,,плавателна”-изяснихме в класа……
В края на всеки урок,след като сме го разгледали добре и сме поговорили за въпросите след урока имам навика да задам въпроси на децата,които не са внимавали добре….И така на моя въпрос :
,,Коя е плавателната река на България,реката по която се движат речни кораби и има речни пристанища ?”-посоченото от мен дете мълчеше.Отново наблегнах на това,че тази река е плавателна.Погледнах детето и с изненада видях срещу себе си един недоумяващ поглед.Тогава попитах цели клас-коя река е плавателна-само 5 от 22 деца казаха,че знаят……..????????Чак тогава разбрах,че думата ,,плавателна”-след като е четена,обяснена и свързана с река Дунав-не е осмислена от децата.…Отново показах на картата къде са нарисувани кораби -и чак тогава децата се усмихнаха и казаха,,А-ха -това ли било?”
Изненадах се ,че дума,която според мен беше толкова разбираема и необходима в урока се оказа неясна за ученици от 3 клас.Как е възможно?Коя е причината?-нечетенето на книги,ограничените представи на децата,липсата на абстрактно мислене,малкият детски житейски опит…..новото време с неговите нови думи…….
Само с четене,с обяснения …..не всички деца разбират…Ако имах карта на листче за всяко дете -тогава щяхме да рисуваме или да дочертаваме реките…или…..някакви друг начин ,за да мине чутото и видяното през съзнанието на по-голямата част от децата..
Ясно,че ще останата такива,които и така няма да разберат ученото,но при такива деца пълната незаинтересованост от учебната работа си има други,извънучилищни причини……Добре е за тези деца ,че са в клас и може би в един момент тяхното съзнание ще се пробуди,ще разберат ,че с равнодушие към ученето и работата в клас-успехите в живота им няма да се случват лесно….А за нас учителите остава да търсим най- прекия и приятен път към умовете на всички деца…..Успех ,колеги !

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+