Ден на християнското семейство

Наближава празник -Въведение Богородично.Това е денят ,когато бъдещата майка на Исус Христос -едва 3 ремонтират-рилския-манастир-5118годишна била -въведена в храма и била посветена на Бога.Традициите изискват в този ден всяко семейство да посети църква ,а после всички да се съберат около трапезата .Най-възрастният да плисне чаша вино в огнището и да изкаже благопожелания за семейството.Казват,че единствено ние от християните имаме такъв празник ,в чийто обреди се вплитат традиции и религия.Каквато и да е историята и обичаите за този ден-хубаво е ,че хората ,забързани от всекидневието-за миг ще спрат и ще обърнат внимание на своето семейство .
Моите ученици са поканени от съседния клас да гледат представяне на празника-,,Ден на семейството
Когато децата разбраха ,че ще бъдат публика- много се зарадваха,защото до този момент обикновено те са били домакини на празници и участници в различни публични прояви.
Естествено-отделих няколко минутки , за да им обясня какво ще гледаме.После им предложих в час от часа по изобразително изкуство да направим подарък за родителите-малка къщичка,която те ще поднесат на своето семейство в деня на празника.
Моето предложение беше прието от 21 от 22 деца.Когато попитах 22-то дете има ли причина ,за да не желае да направи подарък-то отговори смутено,че няма да може направи добре къщичката.Веднага няколко деца и аз му предложихме помощ.
Детето се усмихна с ведро лице и каза ,че ще изработи и то подарък за семейството си.
Е ,пак се получи интересен разговор, а децата заговориха за своята изненада!
Това не е първият път ,в който те правят нещо ,,тайно”за родителите.Много обичат да казваме,че всичко ще си е тайна в класа…..и все някой казва на дете от друг клас…..или на свой родител…..

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+