,,Ще има Макаренко”-каза мама

Когато бях малка и преминавах нормите на нормалното детско лудуване-майка ми казваше ,,Внимавай,че ще използвам ,,макаренко”.Това ме стряскаше- не знам защо …По-късно ,когато пораснах и тя имаше повод отново да ми напомни тези думи, я попитах какво е това.Отговорът беше-,,Един човек ,който е възпитавал лошите деца с бой”
Така у мен остана това име-белег на сурови начини ,за да накараш едно дете да слуша……
Скоро прочетох някъде,че за да накараме съвременните деца да слушат и учат-трябва да се приложат методите на Макаренко…..Това ме върна в детските ми години и извика у мен любопитство да проверя права ли е била майка ми……
НЕ….
Кой е Макаренко?
undated-1През 1988 година този човек е определен от ЮНЕСКО за един от водещите педагози на 20 век,наравно с Мария Монтесори,Джон Дюи и Георг Кершентейнер.И не за жестоките му методи на възпитание ,а за умението му да въздейства полoжително върху деца ,поели по пътя на опасно неправилно обществено поведение чрез нови за тогавашното време възпитателни методи.
Макаренко казвал:
Не можете да научите човек да бъде щастлив,но да го възпитате така,че той да може да бъде щастлив-е възможно.
Ако човек има малки способности -добрата учебна работа е безполезна.Не може насила да заставиш някой да се учи добре.Това можа да доведе до трагични последици.
Макаренко смятал ,чесеки учащ има 2 или 3 любими предмета,по които желае да се занимава с удоволствие.
Предлагал да се разработи :Система за развитие и за обучение според възможностите на учащите.
За възпитанието Макаренко казвал:
Възпитанието се прави винаги ,дори и когато не сте си у дома.
Да се откажем от риска в педагогическата си работа-значи да се откажем от творчество си.
Словесното възпитание без упражнение в поведение е престъпно вредителство.
За управлението на образователната система в Русия тогава Макаренко изразявал следното:
От върха на ,,оломпийския ” кабинет не се различават детайлите и частите в работата.Оттам се вижда само безбрежното море на безличното детство,а в самите кабинети стои модел от най-лек материал-идеи,хартия….мечти.,,Олимпийците презират “техниката и педагогическата сфера е изостанала технически.
Защо тогава това име се свързва със сурови методи на възпитание на децата?
В годините след Октвомрийската революция -1918г- в Русия е имало много безпризорни деца и естествено ,за да оцеляват те са извършвали редица престъпления.Писателят Максим Горки ,разтревожен за бъдещето на тези деца с писмо към Джержински предложил за децата да бъдат изградени ,,комуни”-в които за тях да се полагат грижи и да бъдат превъзпитавани.Тази идея е приета и комуните събират безпризорните деца.Вероятно обаче там единственият сериозен метод за превъзпитание било наказанието-казват дори-боят,а грижата за децата била повече на хартия.
294358През 1921г на Макаренко е възложено създаването и ръководството на трудова колония за непълнолетни,която имала името ,,М.Горки”.Може би тази страшна слава на комуните се е прехвърлила и върху името на педагога,който обаче е първият противопоставил се на затворническите методи на превъзпитание на децата и въвел редица промени в работата на колонията,която управлявал.Макаренко издигнал като принцип в работата си -уважението на личността ,а като метод за превъзпитание -извършване на общественополезен труд.Условията в комуната се опитвал да направи близки до една семейна среда.Между децата създал колектив от взаимно- уважаващи се личности.Част от децата се социализирали и продължили живото си като нормални граждани.В годините на работа в колонията Макаренко разработил и приложил във възпитателната си работа редица методи и по-късно написал ,,Педагогическа поема”-книга,в която изложил своите виждания за възпитателна работа ,своя личен опит и резултати. Зная ,че той е имал становище и по въпроса за наследствената предопределност в поведението на хората,но за съжаление не открих нищо по този въпрос….
Приживе-в годините на Съветската държава Макаренко е имал противници.
1.Други педагози казвали,че добри възпитателни резултати с децата от комуната не са постигани.
2.Методите му на работа с децата не били приети,тъй като били чуждестранни, а не съветски.
3.Приписвали му като метод-физическото насилие -боят над децата…..
Ето защо педагогически книги на Макаренко се издавали не от педагогическите, а от литературните издателства.
Макаренко има много последователи по света,а книгите му са преведени днес на различни езици.Неговото име носят улици и учреждения.
Е-това сега разбрах за Макаренко.
Не зная какво да си мислия.Чувствам се малко объркана от прочетеното и популярното за този човек.Искрено се надявам това-хубавото,което разбрах за работата му -да е вярно.
Не зная колко от методите на работа на Макаренко днес са приложими и биха дали резултат.
Принципът му за уважение на личността във възпитателната работа с деца със сигурност е важен и основен-поне в моята работа като педагог.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+