Пиша ,подписвам се…пиша,подписвам се….

feather,ink,message,quote,words,quill-06c547022ac01a3324781bbf8eaa4dc7_hКак сте ,колеги?
Има ли ден , в който да не сте писали някаква справка,доклад,анализ….?
Има ли ден ,в който ,откакто започна учебната година да не сте се подписвали под някакъв документ….?
Няма…..
Много ударно АДМИНИСТРАТИВНО започна 1 септември…..
Избори на нови председатели на МО.
Подбор на помощна учебна литература.
Определяне и изготвяне на програмите по ЗИП и СИП- в къси срокове…..
Подготовка на входни нива и изготвяне на критерии.
Оформяне на училищна документация……
Ученически бележници…
Оформяна на документация за деца със СОП и различни други видове обучения…..
Екипни срещи за деца със СОП.
Доклади за деца със СОП
Срещи с родители на новоприети ученици.
Предварителни родителски срещи.
Подготовка на класните стаи.
Подготовка на първия учебен ден.
Събиране на информация за окончателно оформяне дневника на класа……
Събиране на лични профилактични карти на учениците.
Провеждане на входни нива.
Анализи на входни нива.
Събрания по МО.

ПОДПИСИ ПОД:
Разпределения.
Документи за различни инструктажи.
Документи за деца със СОП.
Документи на МО.
Документи лекторски.
Дневник.
Бележници…….

Вече ми стана навик да питам в училище всеки ден -какво трябва да пиша и къде да се подписвам,защото това излиза важно на преден план.
Аз съм редови начален учител,най-ниското стъпало в училищната служебна стълбица -от онези,които, както им казват са ,,на нивата”
Е,това правих аз !Колко ли още такава административна работа са свършили колегите от по-горните нива-главни учители,председатели на МО,заместник директори,директори….
Всяко начало е трудно и всяка промяна предизвиква трусове.Учителите са работници- изпълнителни и от тази категория,която може много лесно да бъде заловена в нарушения.Те гледат да изпълнят поставените задачи, но има затруднения.Не сме учили в университетите -администрация и работа с документи.Това не е проста работа.Изисква умения,каквито учителите трябва да усвояват в движение.Някой ще каже:,,Ама нали по училищата Ви обучават?”-Да,дават ни представа….,но в движение натрупваме опит.Късите срокове още повече усложняват и напрягат работата .Лично аз имах някакво предчувствие за такова начало и бях подготвила много от нещата предварително,но те имаха нужда от преосмисляне ,поправка и подреждане в таблици по изисквания.И почувствах напрежение и притеснение ,че няма да вляза в някой срок.Учителите имат много работа с родителите,а те искат да получат необходимото внимание веднага-когато на тях им е необходимо.Учителите имат работа и с конкретни ученици-тя изисква спокойствие,време…..Такъв стил на ударна и наситена административна работа в училище -може само да доведе до напрежение,истерия,лошо качество на учебна -възпитателната работа,а важните празници-пренебрегнати.
И в очакване и подготовката ни за предстоящия Педагогически съвет-аз искам да работя с децата в час,да организирам малък празник за Деня на будителите.,,Крада” по няколко минути от часове,в които има възможност ,за да направим някаква подготовка с децата.В междучасията няма време-защото пиша в дневника,бележници,подготвям материалите си за следващия учебен час…Добре ,че моите ученици са разбрани и организирани и успяваме нещо да направим за празника.
Те имат желание да се покажат пред другите ученици и затова поканихме гости.Лично аз малко се притеснявам,защото нямам конкретен сценарий.Ще направя един открит урок,като използвам материалите на децата и информацията,която те имат-получена в ,,минутите -кражба”.Така ,както работим във всеки учебен час.
Важно е,че ще ,,промушим” тази светлата дата между многобройната документация,административни ангажименти,домашни работи,контролни…..

Хората,направили възможно нашето национално самочувствие го заслужават.
Техните наследници трябва да знаят своя род!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+