Сценарий-Ден на народните будител.Нещо трябва да се направи!

Приближава един друг светъл празник-1 ноември-Ден на народните будителиimages
Около празници-децата не са в училище и  така в тяхното съзнание не остава смисълът на тези дати.
Натоварената училищна програма почти не дава възможност спокойно и с интерес да се организират големи тържества в класовете или в цялото училище.
НЕЩО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ!
Хубаво е децата да знаят коя дата какво отбелязва за нас като народ с такава дълга история.
Няма време за подготовка и на този празник.Аз Ви предлагам два сценария .Можете да направите комбинация или те да добавят идея към вашето виждане как да отбележите тази дата с децата .
1.Лично  аз -ще си направя малка презентация или ще взема готова от интернет….ако е подходяща за моите ученици.
2.Ще си направя някоя игра…ако успея….или може би ще прочетем разказ ,свързан с ученето и училището…или известна личност…..а може само
3.Да поставя задача на децата да направим табло от снимки на наши будители….цитати от техни творби…..това сякаш е най-подходящо ,защото те са още малки и не са изучавали история,която помага да се вникне по-дълбоко в смисъла на делото на важните български личности.
За да мотивирам децата, предварително ще изясним понятието ,,будител”,ще дам примери и за такива хора от нашите дни.
НЕЩО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ!
Сценарий,,Ден на народните будители”/5,6,7 клас/

imagesRRRRRRR - КопиеДен на народните будители-сценарий/1-4клас/

/друг вариант ,за ползване на хартиен носител/

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+