Ще кажа на мама да те изгонят!

Ще кажа на мама да те изгонят!
В нашето училище има правило в междучасията по коридорите да се движат ,,дежурни” учители.Това се прави с оглед да се съблюдава вътрешния ред и в случай на злополуки да се реагира бързо.
И така …
imagesВчера беше моят ред.Вървя аз по коридора по време на голямо междучасие и правя забележки на бягащите да внимават,на викащите да говорят спокойно.Изведнъж една от вратите на класните стаи се отвори рязко и силно няколко пъти и от стаята в коридора с крясъци излетя момче.Отидох към стаята -надникнах да видя има ли някакъв сериозен проблем и спокойно се приближих до момчето,което все още викаше нещо на някого.Погледнах го и му казах ,че нарушава реда ,че аз съм дежурен учител и той ще стои с мен до прозореца,защото това е наказанието му за неправилно поведение.Момчето каза,че не било виновно/за собствените си крясъци и вратата ,която блъскаше той??!!!/смутолеви още нещо ,но застана до мен с наведена глава.И тогава от от същата стая към нас с крясъци излетя момиче,което продължаваше да му вика сякаш аз не съм до тях.Момчето мълчеше.Доближих до момичето и я хванах за ръката.Попитах я защо крещи,а тя ми отговори троснато ,че не било вярно.
-Погледни ме в очите,дете!-помолих я със съвсем нормален тон.
-Няма-отговори тя и започна да нарежда нещо с още по -силен глас и да гледа ту в стената,ту в пода,но не към мен.
-Защо не искаш да ме погледнеш в очите?
Отговорът ,изречен с агресия и озлобление беше:
-Ще кажа на мама да те изгонят от училище!
Погледнах я със съжаление и отвърнах:
-Кажи!
Момчето стоеше и гледаше мълчаливо.
-Свободни сте ,деца-казах аз и продължих по коридора./ЗА ДА ПАЗЯ!/
Това е лично мое преживяване…..Не зная кой  от четящите  как ще го разбере?
Децата в разказа са ученици от 4 клас ,а историята се случи тази седмица- 2015г.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+