Родителските срещи-Тема на месец Септември

Да -родителските срещи са необходими , но при новите условия в нашето общество-САМО ЗА РЕШАВАНЕ на колективен и важен въпрос за класа.Срещата не трябва да се превръща във време за ,,изказване”/това е много глупаво/ на учителя пред родителите или разговори,които не се отнасят към училищните и учебни проблеми.zdrawiswane
Всеки родител трябва да бъде уведомен предварително за темите на обсъждане,както и предложенията на класния ръководител.
Присъствието на тези срещи вече е въпрос на ЛИЧНАТА отговорност на родителя.Да не забравяме,че в наши дни родителите са много ангажирани и достатъчно изнервени от всекидневието и неуредиците, с които се сблъскваме всички.
За всички въпроси,свързани персонално с работата и поведението на конкретен ученик-са определените -Часове за среща с родител,както и лично желание от страна на родител за среща с учителя в определено друго време.
ВСЕ ПО-НЕОБХОДИМ е честия и личен контакт между родител и класен ръководител, за да има еднакъв подход към поведението и ученето на децата в училище и у дома,особено-когато ученикът изпитва затруднения в учебния процес или има някакъв дискомфорт от престоя му в училище.
Когато всички страни в учебния и възпитателен процес -РОДИТЕЛ -УЧИТЕЛ-УЧЕНИК-вървят в една посока , с еднаква крачка-няма как да няма положителни учебно-възпитателни резултати.Така за всички ще има спокойствие , удоволетворение и радост.
ЩЕ ИМА РЕД!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+