Що е то?-,,Входно ниво”

Какво да се подготвяме у дома за ,,входното ниво”?-ме питат притеснено родители…..
Защо думите ,,входно ниво”-създават толкова тревога у ученици и родители?curious-kid
Така нареченото ,,входно ниво” е самостоятелна работа ,в която задачите или въпросите съдържат основните знания , които са изучавани  от учениците през предходната учебна година по учебните предмети ,както и елементарните научни понятия,формирани по всеки предмет.
Ето защо припомняне на изучавания материал в първите учебни часове по всеки предмет дават подготовка за предстоящите ,,входни нива”. И ако ученикът е бил сериозен в учебната си работа  в час,писал е домашните си -ще се получат отлични резултати и всички ще са доволни-ученици,родители ,учители.
Често точно първите учебни часове са подценявани и от децата и от родителите….
Оценяването на ,,входните нива” се осъществява от учителите по предварително разработени критерий.
Критериите са заложени нормативно в НАРЕДБИ и ДОИ по съответния учебен предмет.
Използва се точкова система,която дава по-обективен резултат за работата на ученика ,но получената крайна оценка е цяло число.
За учителят тя е важна ,защото той прави своите изводи за:
-пропуските и знанията на децата
-показва какво точно не е усвоено от всяко дете
В крайна сметка-за малките ученици оценката е много важна и учителят трябва добре да обоснове своята преценка пред всеки малък ученик,както и да помогне на всички деца оценката да ги стимулира към учебни успехи ,А НЕ ДА ГИ ОПРЕДЕЛЯ КАТО ,,НЕЗНАЕЩИ”/особено в началото на учебната година/-това последен ще каже ,,животът”
послеслов: Да , има няколко причини за притеснения ,когато резултатите са лоши:
-неправилна преценка за степен на трудност и обем на самостоятелната работа-често в желанието си да видят колко от изучавания материал в предходната година учениците са забравили …..немалко колеги дават ,,входни нива ” с по-висока степен на трудност и по-голям обем …….
-неправилното  отношение на родителите и децата към работата и домашните в първите учебни часове…
Едно е ясно-сериозното отношение към работата в учебните часове и домашните работи -няма как да не доведе до положителни резултати
Успех на всички!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+