Man Cat & Rat reader-Английски език-– cat, man, rat, fast, catch, nap, grab.

imagesDECAKOOOOOO19Прочетете  книжката.
Можете и да чуете как трябва да се чете.
Ако сте разбрали всичко,ще можете и да направите упражненията след книжката.
Приятно забавление!

imagesRRRRRRR-Копие22Книга-игра

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+