Откривателите на ,,Златния влак”

photos-45-76509-image.w470Откривателите на ..Златния влак” на Полша са излезли от анонимност и са участвали в телевизионно предаване.
Те са показали радарно изображение на тунели под планината около Валбжих ,където се виждат очертанията на митичната композиция.Пьотр Копер и и Андреас Рихтер твърдят ,че имат неоспорими доказателства за съществуването на влака и претендират за 10 на сто от стойността на богатството.
Губернаторът на Долна Силезия -Тамош Сморалец казва ,че експерти са посетили терена ,информирана е армията ,за да определи кои части да участват в разкопките,а показания от откривателите район в планината е отцепен .
Според законите на Полша двамата откриватели имат право на дял от стойността на съкровището,ако то наистина бъде намерено..

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+