Кои са роднини и кои познати?

Разбирате ли разликата между често употребяваните житейски понятия-,,род” , ,,семейство” , ,,познати”
Проверете!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+