Кате ,Кате-насладете се на стъпка,мелодия…текст

Изпълнение на група,, ИГРАОРЕЦ” от гр.София на възстановката на пазарен ден в гр.Златоград –
част от Дельовите празници, 21.09.2013 год

.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+