Човекът и природата-3 клас-Годишно тематично разпределение

imagesU444ITELKA1111111111111111Тук е разпределението ми за предмета -Човекът и природата-3 клас-,,работен”вариант.
Можете да си го вземете на хартиен носител,ако отговаря на изискванията към Вас,но….проверете,поправете и тогава използвайте….
imagesRRRRRRR-Копие17изтегли-тук

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+