137 години -Свободна Варна

3718.m250През март -1878 година подписването на Сан Стефанския мирен договор слага край на войната между Русия и Турция .За България това е началото на  очакваната след 500 години на  робство-свобода .Докато Великите сили разчертават картата на Нова България,много територии са все още под робство.Така е и с нашия град-Варна.
Проведеният Берлински конгрес прекроява територията на страната и включва град Варна в Княжесто България.На турската управа и войска е дадено време да напуснат града,но тъй като това се проточва руснаците влизат във Варна.Това прави ХІV Брянски полк на руската армия, командван от ген. Столипин,който лично е провеждала преговори с турския гарнизон за изпълнение на клаузата на договора -да напусне  града и да го предаде   в ръцете на българите.Датата е 27 юли-1878 година.
1936615501ГЕН СТОЛИПИННа обяд -на 27 юли-в двора на българския храм „Св. Архангел Михаил”, където се помещавали и българското училище, ученическото дружество и читалището,  с хляб и сол освободителите са посрещнати от първенците на българската община в града, свещеникът Христо Върбанов и учителят Димитър Станчев.След речта на учителя е отслужен благодарствен молебен. Малко по-късно през деня  руснаците напускат града, каквато е била уговорката с турския гарнизон.Истинското,фактическо освобождаване на Варна става до края на годината,когато управлението на града преминава в избрана от хората  българска управа .
20140727111105-imageПАМЕТНИКА НА СТОЛИПИНХрамът „Св. Архангел Михаил”спира да действа през 1954 година,но  пет години по-късно бил превърнат в ,,Музей на Възраждането”.
Промените за нуждата на музея, довели и до идеята за създаване на паметник ,посветен на 27 юли 1878 г. Изграждането на паметника започнал арх.Камен Горанов.На 8 август 1978 г-100 години след паметната дата , вдъхновила създаването на паметника, той бил открит с едноминутно мълчание от събралите се в двора хора.
И до днес на тази дата варненци се събират там и празнуват Освобождението на Варна.От 3 години като част от тържествата в Духовно-просветния център при храма „Св. Архангел Михаил” се организира изложба и награждаване на участниците в градския детски пленер „Колко са чудни делата Ти, Господи!”.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+