Английски език-да направим изречението!

imagesDECAKOOOOOO2Една интересна игра-Вие трябва да добавите правилна дума ,
за да завършите вярно изречението
imagesRRRRRRR-Копие1ИГРА

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+