Английски език- кой спорт харесваш?

imagesDECAKOOOOOO2В това филмче ще видите и чуете как

героите разговарят за различните видове спорт

imagesRRRRRRR-КопиеФИЛМ

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+