Атанасовско езеро

burgas-1231Атанасовско езероАтанасовското езеро е разположено в границите на град Бургас, между кварталите Изгрев и Сарафово.
Водата на езерото е много солена и това е направило възможно добиването на сол.Солодобивът започва през 1906година.През езерото е направена изкуствена дига/път/,по която е направено ново шосе от Бургас към кв.Сарафово.
Освен със солодобива Атанасовското езеро е важно и с това , че то е дом на много ценни бозайници и птици.Много от тях са записани в ,,Червената книга” на България,поради опасността от изчезването им ,с надеждата да бъдат предпазени .През 1980г.северната половина на Атанасовското езеро е обявена и за резерват.

видра   къдроглав пеликан   червеногушата гъска  AZ_Ferбелоока потапница

Там можете да видите:видра,.къдроглав пеликан,червеногушата гъска,белоока потапница ….

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+