Допълнителна лятна работа-да или не-Тема на месец-ЮЛИ

9911407_sТова е задължение на учителите ,което идва от действащия в момента
ППЗНП Раздел VI Завършване на клас чл. 112, (1) и (2)
Tам се казва,че ако учениците от I клас не са усвоили учебното съдържание, а ученици от II до IV клас включително имат годишна оценка слаб (2) по един или повече учебни предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка, НЕ ПОВТАРЯТ КЛАСА, но за тях се се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година
Уважаеми колеги родители,
Ще се радвам да споделите своите мисли по този въпрос,своите мнения или практика.
Самата аз съм извървявала този път и ще споделя какви са моите наблюдения и моят опит.
И така:
Добре ли е да има лятна работа за изоставащи в обучението ученици?
Как трябва да се организира тя?
Трябва ли да покрива класно-урочната работа или формата трябва да е по-друга.
Трябва ли да бъде целодневен този ангажимент за децата?
Как определяте постигнати ли са целите ?
Как обобщавате резултатите?
Ще се радвам да споделите.
Всяко мнение,забележка,констатация-положителна или негативна,ще е полезна за всички колеги-начални учители.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+