Любопитно за медузите

   220px-Spiegeleiqualle    240px-Jelly_cc11   220px-Stomolophus_meleagris

Всички изпитваме неприятно чувство при допир с медузи.У нас в Черно море няма такива опасни видове.Медузите приличат на балончета с много крачета.Те нямат мозък. Усещат миризми и светлина,благодарение на своите нерви.Хранят се с малки рибки и водорасли. Улавят ги със своите пипала, а устата е от долната страна на чадърчето им.Те се движат като изпълват тялото си с вода,присвиват го и изпускат водата.Медузите обичат топли и солени води,но има медузи,които може да се видят и в сладка вода.Медузите са са много видове .

  20651252 1.    Аурелия-или-ушастая-медуза-Aurelia-aurita-L. 2.

У нас-в Черно море- можете да видите 2 вида ризостома/1/ и аурелия/2/.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+