Дислексията има решение

Първите учебни месеци за малките първколасници вече са изминали и за техните учители и семейства започва да става ясно дали един ученик ще се справя и доколко с учебните предизвикателства на училищния труд.%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%ba
Сериозен въпрос стои пред онези семейства, които усещат, че тяхното дете изсква повече грижи и внимание, за да усвоява учебното съдържание. Такова е вероятно и наблюдението на техния класен ръководител.
Новите правила за приобщаване на всички деца към образованието изискват и предлагат възможности учители и семейства да вървят заедно по пътя на преодоляване на обучителните затруднения на децата. Само това би могло да подпомогне децата и да ги води напред, а не да ги дистанцира от училището.
Една от причините децата да не желаят да учат е дислесията. [Прочетете още…]

SOS за Калоян

Момчето познавам лично, защото бях един от учителите, които посещаваха дома му, тъй като той не можа да започне нормално 1 клас,  а беше на индивидуално обучение….photo(11)
Днес много ученици от нашето училище сами се организираха как да помогнат с парични средства.
Помествам тази информация тук, защото имам надеждата , че помагачите може да с увеличат.
Сумата , необходима за лечението на Калоян не е малка-310 000 евро. [Прочетете още…]