Сценарий ,,Баба Марта и Мартичка при децата”

Предлагам Ви сценарий за 1 март .
Подходящ е за деца от Предучилищна група или Първи клас.
баба маррррр
СЦЕНАРИЙ ,,БАБА МАРТА И МАРТИЧКА НА ГОСТИ НА 1В КЛАС‘‘

Дете: Приятели, весели , засмени и вие госпожи пременени
Чуйте гатанки в този час и познайте кой ще дойде тук при нас!

Те са бели и червени румени и засмени, щастие даряват като слънце ни огряват.(Що е то?)
Мартеничките

Рано тя е подранила, чудни мартенички е стъкмила, че зората щом се пукне с тях да кичи тя децата Да са румени, засмени, но и със късмет дарени. (Що е то?) Баба Марта
Дете: А знаете ли кога Баба Марта започнала да прави мартенички за децата?
Слушайте
Имала си Баба Марта хубав колан. С него запасвала елечето си, когато и ставало студено. Станело ли топло, отвързвала коланчето, събличала елечето и го оставяла на някое дърво, храст или пънче.
През един хубав пролетен ден, когато се разхождали с внучката си Мартичка из гората, на Баба Марта и станало горещо и тя се съблякла. Наоколо нямало нито едно дърво, нито храст, на който да си остави елечето и коланчето.А Слънчо препичал отгоре. Наблизо видяла един камък. Сложила под него елечето и колана си и там ги забравила.
Баба Марта се върнала да ги търси, но не могла да ги намери. А коланчето било изплетено от бели и червени конци, които блестели на слънцето. Горските приятели на Баба Марта и разказали какво се е случило с коланчето.
Както си играели Мечо, Заю и Ежко, поместили камъка. И под него се подал единия край на коланчето. Видели го врабчетата и веднага долетели. Започнали да кълват коланчето. Клъвне едно врабче бяло конче и го закичи на друго дръвче. Клъвне друго врабче червено конче и го закичи на друго дръвче. Така цялата гора обсипали с червени и бели конци. Както била весела през деня Баба Марта, се намръщила – станало мрачно и студено.
Но Мартичка била голяма хубавица и умница.Тя подсетила баба си че от тези хубави конци може да се направи нещо друго.
„Вярно! – казала си Баба Марта, а щом се усмихнала доволна, топло слънце грейнало.“ „Нейните горски приятели и внучката и помогнали да събере всичката прежда от дърветата. С нея напълнили цялата кошница.
Седнала Баба Марта на полянката и започнала да плете и да връзва. Така се получили много мартенички, които тя занесла и раздала на децата.
Но винаги, когато се сети за своя колан, Баба Марта яд я хваща, тя се мръщи и започва студ и даже сняг да праща.
Но види ли хубавите мартеници, които носят хората бързо се развеселява. Затова през месец март се редуват ту студени, ту слънчеви дни.

Влизат Пижо и Пенда
Пижо: Бре, бре, че е важна! „Важна“ като белия цвят. Виж я
ти! Казвам ти – червеният цвят си е червен – ето като моето кълбо.
Пенда: Това малко кълбенце – нищо и никакво! Я виж моето бяло – цяло кълбищеее …
Пижо: Кълбище я! Защото никой не прави с него мартеници. А моето кълбенце свършва, защото червеният цвят е по-важен за
мартеничките.
Пенда: Слушай! Ще търсим някой да ни каже, да разреши спора ни. Най-добре Баба Марта ще отсъди – нали тя прави мартеничките.
Деца, да знаете къде е Баба Марта?
Децата: Чакаме нея.
Пижо: Вие я чакате, ама нашия спор не търпи отлагане. Пък и Пенда като вдигнала олелия с нейното кълбище може и да я уплаши. Да попитаме децата. Те ще решат спора.
Децата Еднакво важни ли са белият и червеният цвят?
Пижо : Знаете ли какво означава червения цвят?
Дете : Този цвят според народното поверие има силата на слънцето и дава жизненост на всяко същество. Той е здраве и любов .
Пенда : А какво означава белият?
Белият цвят е белег на чистота и радост.

Пенда: Видя ли, без моето кълбо мартенички не стават!
Влизат Баба Марта и Мартичка.
Здравейте, деца!
Знаем, че ни очаквате с нетърпение! Чухме как спорят Пижо и Пенда и колко правилно го разрешихте
Но преди да Ви вържем нашите мартенички , ще ни попеете ли. Знаете ли стихчета?

Баба Марта откъде ли
пак намери сто къдели?
Как можа от тез къдели
да направи куп модели?

Казват, има тя отмяна –
внучка пъргава, засмяна.
Ден и нощ преде, завързва,
никой не подмина, бърза
тя на баба да помогне,
та навреме пак да смогне.
Мартенички дето върже,
там се радва всичко бърже

Песен:
Стих: Мартенички бели,
бели и червени,
де и как сте взели
багрите червени?

Пролет щом ви зърне
Тука при децата,
Бързо тя ще върне
птиците в гнездата.

Храсти разцъфтели,
листите зелени.
Мартенички били,
Бели и червени.

Хорце:

Баба Марта и Мартичка играят . Започват да връзват мартеничките

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+