Васил Левски – сценарий – 3 клас

Твасил лова е начинът, по който с моите ученици в недалечното минало  и  когато те бяха 3 клас, отбелязахме Годишнината от обесването на Апостола.
Предоставям го, защото може да даде идея на накого или направо да го ползва, ако му допадне.

Годишнината от обесването на Левски тогава беше малко след завръщането на децата от зимна ваканция.
Ето защо, преди да излязат в почивка, моитe ученици получиха от мен на лист хартия кратка биография на ЛЕВСКИ и разказа ,,Чистият път”. Тяхната задача бе през ваканцията да прочетат внимателно текстовете.
В деня на обесването на героя – всеки от тях получи 2 цветни червени листа и парчета от разрязан текст. Задачата бе те да ги подредят правилно, като отсеят единия от другия текст.
За победителит- първите трима направили двете разкачета правилно имаше малка награда.
След това всички отидохме до близкия памтник на героя. Едно момиченце от класа, което по собствено желание още миналата година бе научило стихотворението на Христо Ботев за Левски, го рецитира там.
Поднесохме цветя и сепоконихме пред подвига и смелостта на обичания от всички нас -Васил Кунчев.
Това са ползваните материали:


imagesRRRRRRR - КопиеЧистият път

imagesRRRRRRR - КопиеКратка биографияСподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+