Феноменът на ПОВТОРЕНИЕТО

povtМалцина се замислят върху огромното значение на повторението във всички области на обществения и социален живот на човека. В тази статия ще се опитам да направя анализ на механизма на този феномен и да изведа на преден план причините за неговата значимост.

Нека да започнем с най-малките – децата, и да видим как те реагират на повторението. Ако наблюдавате как гледат телевизия деца на възраст между 1 и 4 години, ще забележите, че погледа им се приковава към екрана, най-вече тогава, когато започне рекламния блок. Причината за това не е интереса на децата към пастата за зъби или перилния препарат, който се представя, а обстоятелството, че тези реклами се излъчват многократно и когато детето чуе музиката и види образите в рекламния клип, те му изглеждат познати. То знае какво ще последва, защото е наблюдавало тази реклама вече няколко пъти. И въпреки това детето не е отегчено от рекламния клип, а се вторачва в него с повишено внимание и интерес. Стреми се да повтаря думите или мелодията, която звучи. В същото време филми и предавания, които се излъчват само по един път, не предизвикват в детето такава реакция, то остава безразлично към тях.

Следва да се отбележи, че по подобен начин реагират на рекламите и много възрастни хора, без да го съзнават. Именно в повторението на една реклама е нейната сила и това се знае много добре от рекламните специалисти, които са изчислили точно колко пъти една реклама трябва да бъде излъчена, за да постигне своя ефект.

Нека се спрем и върху повторението в музиката. В една песен, това което най-много ни харесва, е припевът, който се повтаря няколко пъти и неговия текст е това, което запомняме и запяваме. Припевът е известен още с името рефрен, което име произлиза от френски refrain (от refraindre — повтарям). Репетициите, които изпълнителят прави, разучавайки едно произведение, всъщност са повторения, което става ясно и от английския корен на думата репетиция (repeat – повтарям).

Повторението е основен елемент и в образователния процес, всички се сещаме за една от най-популярните български поговорки „Повторението е майка на знанието”. Всъщност, тази мъдрост не е само българска, на латински звучи така: “Repetitio mater studiorum Est”. До този извод достига и италианката Мария Монтесори, едно от най-известните имена в областта на детската педагогика. Тя установява, че само след много повторения на едни и същи действия у детето се изработва навик, а след това става усъвършенстване на този навик. Чрез повторните движения, които извършва детето, мозъкът му се развива и възникват нови невронни връзки. Съвременните учени потвърждават този извод. Това би могъл да го потвърди и всеки, който се е явявал някога на изпит и е трябвало многократно да прочете един и същи материал, за да го научи.

Силата на повторението се използва особено мащабно в религията, където едни и същи молитви, религиозни текстове, мантри, се повтарят от вярващите и по този начин се укрепва вярата им. При това има правопропорционална зависимост между броя на повторенията на молитвата и степента на религиозност на вярващите. Това в още по-голяма степен е вярно за религиозните секти.

Повторението не подминава и политическия живот. Точно тук е издигната на пиедестал максимата „Когато една лъжа се повтори сто пъти, става истина”.

Повторението е основен похват, който се използва от медиите. На него се дължи и феноменът „Биг Брадър”. Имам предвид следното: няколко случайно избрани човека, са показвани многократно всяка вечер по телевизията, без да блестят на екрана с добродетели, достойнства и качества. Въпреки това, те стават популярни, намират се хора, които да ги харесват и да им подражават. Това се дължи отново на повторението. На него дължат известността си и телевизионните говорители, които от обикновени четци на новини, често се преквалифицират в политици. Веднага можем да направим извода, че в едни избори по-големи шансове има този политик, чиито образ най-често се показва в медиите.

Всички сме свидетели на настоящата икономическа криза, която, без да изключваме обективните причини за съществуването й в световен мащаб, до голяма степен беше раздухана от повторението на тези две думи – „икономическа криза” – в медиите.

Всъщност, повторението доминира почти във всички области на живота:

спорт – едни и същи упражнения биват повтаряни многократно, докато се стигне до върхови постижения;
йога – чрез всекидневно повторение на асани и техники за дишане се постига невероятна гъвкавост на тялото и сила на духа;
наука – тази област на човешкото познание е в състояние да изследва само процеси, които се повтарят. Една теория бива доказана, когато чрез извършването на опити се осъществят достатъчен брой повторения, показващи едни и същи резултати;
математика – наука, в която всяко повторение на едни и същи аритметични действия води до еднакъв резултат;
астрология – движейки се по своите орбити около Слънцето, планетите създават устойчиви цикли, които обуславят повторението на определени процеси и събития в човешкия живот;
театър – колкото повече се харесва една пиеса от публиката, толкова повече тя се повтаря и актьорите достигат по-високи нива на майсторство на изпълнението;
Google – сложният алгоритъм за търсене по ключова дума на най-популярната Интернет търсачка е базиран на два основни фактора: 1. В текста на една страница по-голямо значение имат думите, които се повтарят многократно. 2. Високо се оценява повторението на една и съща дума в текста на линковете, които водят към дадена страница. В алгоритъма за търсене на Google има още стотици фактори, които се взимат под внимание, но двата горепосочени са най-важните, според които страниците биват класирани по-напред в резултатите от търсенето по ключова дума;
търговия – всеки търговец знае, че най-важни за оборота са повторните покупки, които се правят от редовни клиенти;
литература – повторението в литературата е стилистически и реторичен похват, който се основава на използването на едни и същи думи и изрази, с цел усилване на изразителността на словото и на емоционалното му въздействие върху читателя;
психология – в тази наука повторението е принцип, според който нагоните винаги се стремят да възстановят старото състояние на нещата; човек се стреми да се освободи от напрежението, като повтаря едно и също действие в постъпките или в сънищата си. Този принцип е формулиран от Зигмунд Фройд и се използва от някои съвременни терапевти в психодрамата, поради неговия катарзисен ефект;
междуличностни отношения – тук повторението е основен градивен елемент – редовната целувка за посрещане и изпращане, обаждането по телефона, сутрешното кафе, съвместната вечеря, честването на празници и т.н. Тези повтарящи се действия създават близост, емоционален комфорт и ни свързват на едно по-дълбоко ниво;
секс – преживяването, носещо върховен екстаз, технически погледнато, представлява повторение на възвратно-постъпателни движения;
влюбване – бихме могли да го определим като желание за повторни срещи и действия, които да осъществяваме с един и същи човек;
пристрастяване – така наричаме привикването към дадено удоволствие, което ни кара отново и отново да извършваме действия, водещи до повторно изживяване на вече познатите усещания;
мазохизъм – след достатъчен брой повторения, има хора които започват да извличат удоволствие от действия, които по принцип носят болка;
лични имена – тези от тях, които по-често се срещат в обществото или чуваме постоянно от медиите, стават по-желани при именуването на новороденото, а тези, които рядко се срещат, „остаряват” и не са харесвани вече. Именуването на детето на името на дядото, също е своеобразно повторение;
хипноза – състояние на транс, което се постига чрез повторението на монотонни действия. В подобно състояние човек е много податлив на внушения. Този факт обяснява защо повторението е толкова често използван похват в рекламата, религията и политиката.

Спирам дотук с изброяването, мисля че всеки може сам да открие модела на повторението в която и да е област на живота.

Има два типа повторения, които можем да оприличим съответно на КРЪГ и СПИРАЛА.

Първият тип, кръгът, е подобен на тъпкане на едно място. Напомня притчата за едно магаре, което било вързано с въже за един кол и цял живот вървяло в кръг около него. Когато накрая умряло, магарето се намирало на същото място, където било в началото. Еднообразното повторение на едни и същи думи, фрази, образи и действия, създава илюзията за движение и същевременно носи сигурността на утъпкания път, но не ни развива. Отрицателният ефект от подобни повтарящи се действия е приспиването на съзнанието, което прави човека лесно манипулируем. Но този тип повторения са полезни при създаването на хигиенни и трудови навици, автоматизиране на определени действия, в които не е необходимо пълното участие на съзнанието.

Вторият тип, спиралата, води до усъвършенстване и развитие на съзнанието, духа и тялото. В този процес, чиракът става калфа, а калфата – майстор, достигайки чрез повторението на една и съща дейност, но всеки път на по-високо ниво, по-добро качество на създаваните продукти или услуги. Повторението по спирала също може да има и отрицателна характеристика. При наркоманите и алкохолиците, постепенното увеличаване на дозата, необходима за достигането на определено ниво на удоволствие, води до все по-голяма зависимост и деградация.

Повторението в кръг ние наричаме „зацикляне”, ако е по спирала, носи името „еволюция”.

Следването на едни и същи религиозни догми и канони е именно зацикляне, докато истинското духовно развитие предполага движение по спирала. В личните отношения, повторението на едни и същи действия, думи, води до рутина, която може да бъде пагубна. Затова наред с повторението на неща, които по принцип обичаме да правим, в една връзка трябва да се внася от време на време и нещо ново, което да я освежава.

Повторението, дори когото е с добри намерения, трябва да бъде с мярка. Една и съща дума, изречение, храна, песен, молитва, повтаряни без мярка, води до втръсване, при което човек започва да изпитва неприязън, отблъскване или дразнене. Например в езикознанието има специален термин за подобно повторение – тавтология. В човешките отношения честото повтаряне на еднакви по смисъл изречения наричаме „мърморене” и също е изключително неприятно.

Като изключим тези отрицателни страни, добре премереното повторение създава усещане за увереност, близост, харесване, ЗАЩОТО това което чуваме отвън, е подобно на онова, което вече е вътре в нас (като спомен в паметта!).

Факт е също така, че ние се стремим да повторим тези преживявания и усещания, които харесваме. Кой не е гледал любимия си филм няколко пъти, кой не е слушал любимата песен стотици пъти! Следвайки втория принцип на Хермес – „Това, което е горе, е подобно на това, което е долу; това, което е долу е подобно на това, което е горе”, ще си позволя да формулирам

Принципа на повторението: ТОВА, КОЕТО ХАРЕСВАМЕ – ГО ПОВТАРЯМЕ; ТОВА, КОЕТО СЕ ПОВТАРЯ – ЗАПОЧВАМЕ ДА ХАРЕСВАМЕ.

В заключение: за да постигнете успех в коя да е област на живота, просто трябва да направите необходимия и достатъчен брой повторения.

————–


Статията е откъс от книгата на Кирил Стойчев

“6 дни, за да постигнеш всичко, което желаеш”

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+