Междинна диагностика -Бел-3 клас

images (1)Един тест на хартиен носител, който можете бързо да прехвърлите в Гугъл.
С въпросите по него се проверяват знанията на учениците от 3 клас, по материал, изучаван по български език

Междинна диагностика / име……………………………………………………………………/
Диктовка /7т /
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

/ 3 / 1. Прочети текста и отговори на въпросите.
      За жабите
Живко отвори албума ,,Тайните на животните“. На листа се подаде зелена жаба. Запомни написаното добре.
Стъмни ли се, жабата излиза от дома си на лов.
Когато е в опасност, жабата може да прави скок с дължина до три метра, за да се спаси.
Кожата на жабата е влажна. Жабите загиват, ако кожата им не е влажна или ако се замърси.
Движението на жабите предсказва промени във времето. Преди дъжд жабата излиза от водата и тръгва на лов за комари и пеперуди. Когато наближава жега, жабата влиза във водата.
А) Коя книга е разтворил Живко пред себе си?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Б) Кога жабата излиза на лов?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
В) Температурата навън е 40 градуса. Какво трябва да направи жабата?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/ 2,5т /2. Колко правописни грешки има в текста?
Тръгнал един лувец в планината , лов да бие. Стигнал тъмната гура и що да види? Запалила се старата гура. Дарветата пращят и падат. Ослушал се лувецът и чул жален писак. Някой пищи в оганя. Упътил се към глъса и видял, че на едно обгоряло дарво се гърчи пъстра змия…
а/ 6       в/ 5       в/ 9
 / о,5 т /3. В кое изречение всички думи могат да се пренасят?
а/ Юлия купи нова кукла.
б/ Влади прочете чудна приказка.
В/ Леля Златка приши бялата яка.
/0.5т / 4. Коя от трите думи е глагол ?
а/ зима б/зимен б/ зимува
/ 0,5т/5. В кой ред всички думи са съществителни имена в мъжки род множествено число?
а/ картина, заводи, самолети
б/ бащи, урагани, столове
в/ вятър, хладилници , стадиони
/ 0,5 т/6. В кое изречение няма прилагателно име?
а/ Мравката носи ли житни зрънца?
б/ Какво красиво цвете!
в/ Милена пише красиво.
/ 0,5 /7. В кой ред съществителните имена са написани грешно?
а/ збирка, зделка, збогом б/ гонитба, гонитба, коситба в/ август, лост, кост

 

 

Учител: Родител:

диктовка

 

до 7т- среден

9-10-т- добър

11-13т много добър

14-15 т -отличенСподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+