Смех- ха, ха , …

https://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/07/novo-1.pngВремената са сериозни и
всеки ден си е борба,
но на всекидневието трябва да се гледа като част от играта,
както ни съветват тук.

https://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/07/Lazy-cat1.jpgСподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+