Околен свят

Paper cutout family with expenses on torn paper scrapsУмението да разпределяме семейните пари е важно за благосъстоянието му и доброто самочувствие на членовете в него.  Знаете ли как да разпределяте семейния бюджет?
Проверете с тази игра.
Приятно забавление!
Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+