Околен свят

indexЗнаете, че трябва да опазваме природата.
Ето защо отпадъците се събират разделно,
за да се преработят така, че да не замърсяват.
Знаете ли как разпределяме ненужното?
Проверете с тази игра.


Приятно забавление!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+