Домовете на птиците- околен свят

Знаете ли кои птици какви домове си правят?
С тази игра ще разберете.
Ще остане ли в играта птиче без дом?

Врабченцето ни е много познато, но те са няколко вида: домашно врабче, полско врабче, скално, испанско. Тe си построяват гнезда, които приличат на кълбо, а за вход им правят малка дупчица. За място на своя дом си избират клони на дървета или дупки. Когато има яйчица и двамата родители ги топлят/мътят/. Малките врабченца напускат своя роден дом на 17 ден от излюпването си .

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+