Какво трябва да знае и да може едно дете на 5-6 години – прости тестове

kakvo-tryabva-da-znae-i-da-moje-edno-dete-na-5-6-godini-prosti-testove-1Вашето дете е навършило 5-6 години, ето една чудесна възможност своевременно да помогнете на детето да развие интелекта си. Дошло е време да се провери дали съответства на нормата степента на оформилите се при него психични процеси, да се проверят потенциалните възможности в различни области на знанието, да се определи в кои от тях то успява и кои се нуждаят от допълнително внимание.

За съжаление, повечето възрастни подценяват възможностите именно на тази възраст, потребностите на децата от нова информация, смятат, че тепърва предстои много време и е рано да се занимават с детето. Активна подготовка за обучение започват едва една година преди постъпване в училище. В резултат се получава спиране на развитието, в детето започва да гасне информационната активност, а последващите експресни занимания водят до претоварване и преумора, които причиняват по-натам отрицателно отношение към ученето.

С помощта на тези тестове може лесно да се определи нивото на развитие на вашето дете, а най-важното – ще можете да обобщите резултатите от извършената работа по развитието на детето и да го подготвите за следващ, по-дълбок етап на занимания.
На 5-6 години детето трябва да умее

Вниманието.

Да изпълнява задачи без да се разсейва около 15 минути.
Да намира 5-6 разлики между предметите и между две рисунки.
Да задържа в зрителното си поле 8-10 предмета.
Да копира с точност модел (шаблон) или движение.
Лесно да играе на игри за внимателност и бързина на реакцията. Например, казвайте съществителни, но преди играта уточнете: ако чуе името на играчки – пляска с ръце; ако е чуе името на училищни принадлежности – слага ръце на масата; ако чуе името на предмети за спорт – слага ръце на раменете и т.н. Или пък: ако чува дума, в края на която има звукът “а” – да вдигне ръка и т.н.

Математика.

Цифрите 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; знаците “+”, “–”, “=”
Как да съставя и решава задачи с едно действие – събиране и изваждане.
Как се използват аритметичните знаци за действие.
Как се разделя кръг, квадрат на две и на четири равни части.
Числата от 1 до 10.
Правият и обратен ред на числовия ред.
Как да получи всяко число от първата десетка, добавяйки единица към предишното и изваждане на единица от следващото след него в реда.
Името на текущия месец, последователността на дните на седмицата.

Памет

Запомня 8-10 картинки.
Помни скоропоговорки (например: „Думба-лумба шикалка, няма сватба никаква“, „Шише със уши на шосе се суши“, „Рачо реже риба“ и т. н.
Запомня фрази (например: “Дани и Мира рисуват с цветни моливи”; “Есента често вали дъжд”; “Диана си играе с топка, кубчета, пумпал, кукла и мече”).
Да разказва по памет разкази, приказки, стихове, съдържанието на картинки.
Повтаря с точност текст, състоящ се от 3-4 изречения.
Да завършва изречението: „Ако масата е по-висока от стола, то столът е…“, „Ако двама са повече от един, то един е…“, „Ако реката е по-дълбока от поточето, то поточето е…“ и т.н.
Да намира ненужни дума сред група от думи, например: “Васил, Теодор, Симеон, Иванов, Евгени“, „Гнездо, леговище, мравуняк, курник, бърлога”, “Смел, храбър, безстрашен, сърдит, решителен”.
Да отговоря на сложни въпроси, като например: “Когато гъската стои на един крак, тя тежи 2 килограма. Колко ще тежи гъската, ако застане на два крака?” и т.н.
Да определя последователността на събитията.

Мислене

Да открива и обяснява несъответствия на рисунките.
Да намира и обяснява разликите между предмети и явления.
Да намира сред предложените му предмети излишния и да обясни своя избор.
Да строи с конструктор по образец различни фигури.
Да прави от хартия, по показан от възрастния образец, обикновен предмет (корабче, лодка и т.н.).
Да изрязва с ножица сложна фигура по контур, нарисуван на лист хартия.
Да прави апликации от хартия, както самостоятелно, така и по образец.
Да реди пъзели без чужда помощ.

Фина моторика

Да регулира силата на натиск с молив и четка и да промяна посоката на движение на ръката в зависимост от формата на рисувания предмет.
Да разполага изображение на цял лист или в предварително зададени граници: на един ред, на широка плоскост (няколко реда).
Да щрихова рисунки без да излиза от контурите. Внимателно да оцветява сложни рисунки.
Да се ориентира в тетрадка с квадратчета или с редове.

Развитие на речта

Да съставя сложни изречения от различни видове. Например, да състави изречения от предложените думи: рисунка, момиче, рисува, бои; момчета, пързалка, шейни, спускат, с, на и т.н.
Бързо да образува нови комбинации от думи (словосъчетания). Например: шапка от кожа – кожена шапка и т.н.
Да обяснява съдържанието на пословици. Например: „Блага дума железни врата отваря“, „Ако не посееш нещо, няма да ожънеш нищо”, „Бързата работа – срам за майстора“ и т.н.
Да съставя разказ по една картинка, серия от картинки, от живота.
Да изпълнява изразително стихотворения, с различна интонация да предава редовете, съдържащи радост, възхищение, тъга и т.н.
Да съставя изречения от 3-4 думи. Да съставя схема на изреченията. Да дели простите изречения на думи. Да дели думите на срички (части).
Прави разлика между гласни и съгласни букви.
Да различава на коя сричка пада ударението.
Да различава по слух меките и твърди звукове в думите.
Определя броя на звуковете и буквите в думата.
Да различава по интонацията изреченията: съобщителни, възклицателни, въпросителни.

Околния свят

Да знае и казва своето име и фамилия. Името и фамилията на родителите си. Да знае името на града (селото) си. Да знае името на столицата на страната си. Да знае името на нашата планета.
Знае имената на основните човешки професии. Да обясни какво е характерно за тези професии, каква полза носят на хората.
Да назовава сезоните, частите на деня, дните на седмицата в тяхната последователност.
Да казва кои са пролетни, летни, есенни и зимни месеци.
Разграничава хищни животни от тревопасни.
Различава прелетните птици от зимуващите.
Разграничава градински цветя от полски.
Разграничава дървета от храсти.
Да назовава всички явления в природата.

материал на : https://decatani.com/

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+