Нoви 7 дейности за ангажиране на учениците в клас

28278980_1539747552815097_1297133555552662581_n-570x350Въпреки че това е една активност, с която учителите не са много запознати, това е много ефективен начин за учениците да обработят това, което са научили.

ПримерСлед като обясните нов материал, помолете учениците си да запишат една дума, за да обобщят този материал. Може би си мислите, че записването на една дума е прекалено опростено. Това всъщност изисква доста мисловни процеси. Например синтез и креативност. Особено, ако изискате от тях да обяснят защо са избрали именно тази дума.

Това може да бъде направено върху лист или в тетрадка.

Бързо рисуване:
Тази дейност е страхотна за ученици, които учат чрез визуален контакт (т.нар визуали) или малки ученици, които все още не са усвоили писането.

Пример – След като изучите дадено понятие или тема, помолете учениците да направят бърза рисунка на темата или понятието.

3-2-1:
Тази дейност е много бърза, така че е префектна, когато сте притиснати от времето, но все пак трябва да дадете възможност на учениците да обобщят материала.

Пример – Първо им дайте задачата да напишат три факта, които са научили по темата. След това, два въпроса, на които все още не могат да отговорят по темата. Накрая, инструктирайте ги да напишат едно мнение по материала.

От А до Я:
Резюмирането на наученото е страхотно! Тази дейност може да се изпълни индивидуално или по двойки.

Пример – Инструктирайте учениците да напишат дума или изречение отнасящо се до урока с всяка буква от азбуката. Ще се получи изключително забавна ситуация. Разбира се идеята не е да се използва всяка буква, а да се опитат да се сетят за колкото може повече неща от урока.

Галерия с отговори:
Това е една интересна и нетрадиционна практика за мотивация.

Пример – След като учениците напишат отговорите на задачите си вие можете да ги поставите на стената, за да оформите импровизирана галерия.

Така след теста всички могат да се разходят и да разгледат отговорите на съучениците си, за да ги сравнят със своите.

Къде е уловката?

Учениците винаги търсят одобрението на другите, така че ще се постараят доста, за да се подготвят хубаво за теста и другите да видят успеха им.

Намери своето съвпадение:
Това е друга дейност, която ще привлече учениците към случващото се в класа и ще ги накара да се движат, а не да стоят статични.

Раздайте една карта на всеки ученик в класа и после ги инструктирайте да намерят своето съвпадение. Тоест – Да намерят съученика, който държи карта, която съвпада с тази на търсещия.

Пример – Можете да направите това по много начини. Например с думи, които се римуват, синоними или антоними. Още по-интересно е с по-големите ученици, когато можете да приложите този метод за решаване на определен научен проблем или задача.

Диктовка:
Тя е много ефективна защото е много ангажираща за учениците. Методът е класически, но пък винаги дава добри резултати. Този метод включва всички възприятия – слухови, зрителни, кинестетични и аудиални. Това е така, защото учениците могат да чуят, напишат и изговорят това, което пишат.

материал на slavi-png-3-300x132

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+