От катакомбите до параклиса

Знаете ли, че почти до 313 година християнски храмове не са се изграждали.
Поклонниците на Христа се събирали в частни домове или на тайни места- коатакомби. Едва, когато християнстовото получава право да се разпространява официално, едва тогава започва строителството на домовете за молитва и общуване с Бога- църквите.
Първите сгради били модели, обединяващи представата за архитектурата на Соломоновия храм, римски модели и храмови постройки, съдържащи елементите на архитектурната култура на отделните народи, приели християнството.
Основните елементи във всеки храм са два:
Олтар- поставен в източната част на сградата, за да бъде богослущежият в него обърнат с лице към изгрева- изток. Олтарът е символ на царството Божие и право да влиза там имат само божиите служители- свещениците
Притвор- мястото, където се събират вярващите. Казват, че в това пространство можели да влизат само ,,кръстените” . Днес това е място за всеки, който иска да посети храма.
За некръстените или ,,кандидатите” за кръщение бил определен притворът. В ранните храмове те били наричани ,,баптистерии” и понякога били самостоятелно и отделно от църквата построявани.
Всеки храм има и други съставни елементи, но изброените са задължителни.
Самите църкви се различават по своята големина и форма.

Базилика ,,Света София"
Базилика ,,Света София”

Най- разпростаранени са базиликите. Такава у нас е църквата Света София.
Ротондата е кръгъл храм.
У нас такава е ротондата в София ,,Свети Георги”
Кръстокупулните църкви, както самото име подсказва са планирани така, че имат формата на кръст.
У нас такава е църквата на Земенския манастир ,, Свети Йоан Богослов”.
По света са известни и други архитектурни модели на хранове, но те се различват от традиционните, поради честото им дострояване и различни реконструкции, направени във времето.
Църквите на християните са различни и според това, за което са използвани.
Катедралите са храмове, където е мястото на епископа, неговата катедра и там той най-често изнася своите проповеди.
Катедрален храм ,,Свети Александър Невски"Такъв храм у нас е катедралата в София ,,Свети Александър Невски”.
Манастирски църкви или енорийски са тези, където свещеникът служи пред своите еноряши, пред хората от района , чиийто проповедник е той.
Частни лица строят храмове и те се наричат параклиси. Можете днес да ги видите в градски паркове, в красиви местности, на оживени магистрали или в частни домове. Там извършват своя поклон пред Бога частни лица и лица от тесен семеен кръг.
Ето как от 313г. до наши дни се е променил земния дом на Бога. От катакомбите за тайни молитви, до частните параклиси …
Не е важно обаче колко голям дом ще построите за този, който предопределя човешката съдба, а как ще изпълнявате неговите заповеди и колко доброта има в сърцата Ви.
Как почитате и пазите традициите, завещани от хората, живели преди нас.

Хубави празници!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+