Какво е STEM обучение

science-1029385_1920-400x267STEM e акроним от първите букви на английските думи за наука (science), технология (technology), инженерство (engineering) и математика (maths). Това е концепция за обучение, която се стреми да вдъхнови младите хора да се развиват в сферата на науката и технологиите. Звучи като програма за образование на ученици и студенти, но истината е, че колкото по-рано започнем, толкова по-добре. В световен мащаб има реални практики как STEM може да се въведе дори при най-малките деца на 3+ години.

Ако Вие сте родители също може да заложите на STEM проекти у дома.

Целта е да се развие естественото любопитство на детето и неговият творчески потенциал; умението му да наблюдава, да издига хипотези и да прави изводи; умението му да търси решения, да прави подобрения и иновации. С този подход, детето учи активно: наблюдава, изследва, експериментира, обяснява, а не просто запомня и възпроизвежда информация.

За да създавате собствени проекти може да се базирате на въпросите, които децата така или иначе задават. Вместо да се опитвате да им отговаряте, поканете детето заедно да наблюдавате, да експериментирате, да описвате, да изпробвате и т.н.

„Къде отиват мравките?“ е прекрасен въпрос за начало на цяло научно проучване. Въоръжете малчугана с лупа, тефтер, молив и фотоапарат и тръгнете след някоя мравка. Задавайте му въпроси: Какво вижда? Какво му прави впечатление? Как се движат мравките? и т.н. Записвайте, снимайте или рисувайте наблюденията.(Помагайте на по-малките в записването и рисуването).

По време на закуска детето може да Ви попита какво ще стане, ако сипе мляко в чашата за вода. Не бързайте да отговорите или да забраните порива като неприемлив. Вместо това, му предложете да проведете експеримент. Какво се случва? Как ще опишете това, което виждате? Може да продължите експеримента като предложите на детето да смесите и други течности: олио във вода, мляко в оцет, оцет в олио, оцет във вода, боя във вода, боя в олио и т.н.

Проект за навлизане в света на науката, технологиите, инженерството и математиката може да предложите и Вие самите. Поканете детето, например, да наблюдава нощта. Какво се вижда през нощта, което не се вижда през деня? Как се променя луната всеки ден? Кои съзвездия може да намери от рисунките, които Вие предварително сте приготвили? Как се вижда луната през далекоглед (или телескоп, ако имате) и с обикновено око? Каква е разликата? Колко далеч може да осветите с фенерче в нощта?

Когато Вие предлагате проект, е важно да мотивирате детето и да се съобразите с неговия интерес и желание за игра и експеримент. В повечето случаи децата реагират с охота, но ако забележите съпротива, не настоявайте. Човек се интересува от нещата, които му носят удоволствие, а не стрес и дискомфорт.

Във всеки един проект се стремете да включите възможно повече връзки между отделните области на STEM.

Например, ако решите да учите за динозаврите, може да организирате палеонтологически разкопки като поставите фигурки на различни видове динозаври в кутия с пясък. След това организирайте измерване на динозаврите (примерно с мярка една кибритена клечка) и ги подредете по големина. Да насърчите детето да опише характерни техни черти и да открие приликите и разликите между отделните видове. Може да направите динозавър от пластилин или детето да го нарисува и да потърсите софтуер, с който рисунката може да „оживее“. Възможностите са наистина много, а истината е, че са полезни не само за децата, а и за нас възрастните.

Ето и насоки за дейностите по основните направления:

Наука: наблюдение, сравнение, описание, провеждане на експеримент, предвиждане, прогнозиране, задаване на въпроси, търсене на причини, създаване на обяснения и издигане на изводи, презентиране на резултати.

Технологии: идентифициране на проблем, изследване на възможни решения как нещо да заработи, опит да се съкрати пътят (по-бързо, по-ефективно, с по-малко ресурс) за постигане на нещо, използване на инструменти (от отвертка до софтуерни приложения), търсене на подобрения, изобретяване.

Инженерство: решаване на реални проблеми, използване на различни материали за конструиране, дизайн, планиране и създаване на неща, които работят

Математика: сравняване, измерване, откриване на модели, броене, изследване на геометрични форми и т.н.

Във всеки проект, който решите да осъществите, насърчавайте детето да участва и да си обяснява, това което вижда според възможностите и уменията, които има. Вашата роля също е важна. Вие не сте източник на знания, а ментор на детето, който му помага като го насочва с въпроси в процеса на откривателство. Задавайте повече открити въпроси, които търсят не толкова причината, а насочват към процеса, към случващото се, към откриване на детайли, прилики и разлики. С такива въпроси Вие не търсите налични знания, а насърчавате детето да види и опознае по-добре това, което е пред очите му. На тези въпроси детето може да отговори и с това се развива и неговата увереност, че може да се справи със задачата.

Какво ти прави впечатление?

Какво се случва в момента?

На какво ти прилича?

Какво ще стане, ако…?

Какво ще стане, ако добавим/махнем…?

Какво опита до момента?

Какво промени?

Ако детето строи нещо, но конструкцията пада попитайте го: Какво забелязваш, че се случва непостредствено преди да сложиш тухличката, след която кулата пада? Този въпрос насочва детето към източника на проблема. Вероятно при следващ опит ще забележи, че конструкцията губи баланс в даден момент и започва да се накланя и ще потърси начин да я укрепи.

Насърчете децата да използват всичките си сетива. Какво виждат, чуват, усещат, долавят като ухание, какво е на вкус (стига да е безопасно, разбира се)? Мотивирайте ги да документират наблюденията си и резултатите от експериментите. Може да лепят картинки, да правят прости рисунки, да снимат.

Възрастният е полезен и като помощник на детето да открие точните думи, за да обясни явлението, което наблюдава. Говорете на децата просто, но прецизно. Не е необходимо да използвате сложни научни термини. Фокусирайте се върху популярните им варианти, за да може детето лесно да ги запомни и използва. Спокойно въвеждайте думи като: стабилно, балансирано, затъмнение, обиколка, укрепване и т.н.

Помогнете на детето да структурира наученото и да го представи и пред други хора. Когато децата вече са в училищна възраст ги научете да използват таблици, схеми, модели, видеа, да използват софтуерни продукти и т.н.

Какви проекти може да предложите?

Съобразете проектите с възможностите, уменията и интересите на децата. За по-малките деца, подбирайте по-прости за изпълнение дейности. Преценете кои материали трябва да приготвите Вие и къде и с какво може да ги включите. Фокусирайте задачите върху наблюдение, експеримент, търсене на решения за по-лесни проблеми. Колкото повече растат децата, толкова повече неща им делегирайте – нека сами да изработват, да дават идеи за нови решения и подобрения, да извличат модели и хипотези и т.н.

Наблюдавайте нощта и деня. Какви са разликите? Какво се вижда през деня, но не и през нощта и обратното? Къде изгрява слънцето? Как се движи през деня? Как се променя светлината през деня? Как се променя луната през целия месец? Може ли да преброят от колко звезди се състои съзвездието Голямата Мечка? Създайте модел на нощно небе като на плат или плътна хартия пробиете дупки за съзвездия и после го осветите в тъмното. Потърсете интернет възможности за наблюдаване на звездите.
Наблюдавайте поведението на различни животни. С какво се хранят? Какво правят? Как дишат? Нека детето се опита да предвиди какво ще е необходимо, за да гледа рибки у дома. Какво трябва да има в аквариума? От какво има нжда рибата? Налюбденията може да проведете на терен и в зоологическата градина или някой зоо магазин.
Насърчете детето да участва в различни проекти за конструиране: да направи лодка от подръчни материали и да я задвижи с дъха си през туба; да направи хартиен самолет, който ще лети възможно най-надалеч; да построи възможно най-високата кула от вестници; да построи кула от сламки и тиксо, която да държи яйце; да построи мост, който да издържи любимия му мечок; да построи сграда по модел; да конструира различни по размер коли от клечки и пластилин и да ги пусне по наклон, за да провери, коя слиза най-бързо и т.н.
Мотивирайте го да категоризира предмети по признак: тежко/леко, меко/твърдо, голямо/малко, бързо/бавно и т.н.
Насърчете детето да търси по-лесни и бързи начини. Примерно: един кашон с играчки (съобразен като тегло) може да се носи, да се бута или тегли с въже. Как се чувства детето при различните варианти? Как може да се налее по-бързо вода в шише? Как по-бързо може да охладя чая си сутрин? Как може да видя по-дребни предмети?Използвайте всекидневни ситуации, за да насърчите търсенето на по-ефективни решения. Насърчете ги да обяснят как различни инструменти им помагат да свършат дадена задача по-бързо и по-лесно или да увеличат собствените си възможности (примерно, когато гледат през лупа или далекоглед).
„Потърсете“ невидими неща като магнетизма и въздуха например. Въздухът не се вижда, но го усещаме при дишане – насърчете децата да поемат дъх и да издишат. Какво забелязват, че се случва? Можем да усетим въздуха като надуем балон? (при по-малките деца го направете Вие и им дайте да изследват балона) Какво забелязват? Какъв е въздухът на пипане през балона? А можем ли да го „хванем“ извън балона? Въздухът се вижда когато издишаме през сламка във вода? Как изглежда? Може ли с въздух да задвижваме неща – пробвайте през сламка да поместите хартиено топче. Може да наблюдавате снимки/видео от силни вятърни бури. Опитайте се да създадете „уред“ за отчитане на вятъра по идея на детето. (на по-малките може да предложите готова идея – примерно листчета хартия, закачени на конци за простора, знаменце от плат, готов ветропоказател, които детето да наблюдава как се променят при силен и слаб вятър)
Нека се превъплътят в дегустатори на различни сортове ябълки или круши и да се опитат да опишат впечатленията си.
Насърчете детето да потърси решения за рециклиране и повторно използване на предмети у дома.

Това са само примерни дейности и проекти. Вашата фантазия може да роди още цял куп

Идеята на STEM не е толкова, че предлага нещо качествено ново като дейност и игри, а в това, че насърчава учителите и родителите да създадат среда, в която детето системно е мотивирано да наблюдава, експериментира и открива.

Целта е да възпитаме личности, които имат естествен интерес към науката и са насочени към това да търсят решения и иновации.

материал на https://www.detetoigrae.com

Аз чета и си мисля, че много родители и учители на малки ученици отдавна използват тези начини за обучение на децата, но сега вече ги казваме STEM и в тази връзка: не е ли модерно добре забравеното старо и дали само Западна Европа и САЩ са ползвали такива подходи, за да развиват своите деца?
Вие кажета!- лили

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+