4 неща, които учителите трябва да правят при ПБО

https://www.art1a1d.comЕдин материал, за който аз благодаря на Росица Минева-новатор сред педагозите. Тя кратко и ясно ни казва какво прави обучението полезно.
Интересно е !
Колко педагози у нас ще си направят труда да работят така …
Не са малко, но защо екипното мислене липсва сред хората у нас?

Отминаха дните, когато се очакваше от учениците да седят безучастно по чиновете си, докато учителите изнасяха безкрайни лекции, очаквайки децата да попият информацията, която им предоставят наготово. В днешната образователна среда от учениците се очаква да си сътрудничат, да мислят критично, да работят заедно при разработваето на иновационни проекти и дават отговори на сложни въпроси.
В подкрепа на тази мисия, много училища са започнали да вземат участие в практика, известна като Проектно-базирано обучение (ПБО). То позволява на учителите да подпомогнат развитието на широк спектър от ключови умения за 21-ви век у своите ученици и дава възможност учениците да взаимодействат с учебния материал по ангажиращ ги, оригинален и забавен начин!
Осъществяване на прехода от традиционните форми на обучение към ПБО може да бъде предизвикателство. ПБО определено изисква значителна предварителна подготовка от страна на учителя, но ползите са неизмерими, що се отнася до повишаване ангажираността и резултатите на учениците. Ето четирите стъпки, които ще помогнат на всеки учител да осъществи ПБО в своята класна стая .

Започнете планирането отзад напред. По този начин учителят прави подготовката и планира проектните дейности като изхожда от крайните резултати, знанията и уменията, които иска учениците му да научат посредством реализирането на проекта.

• Какво учебно съдържание искате учениците да усвоят до края на проекта?
• Какви ключови умения и компетентности на 21-ви век очаквате те да придобият?
• Как ще бъде представена нова информация пред учащите?
• Какъв ще бъде крайният продукт на вашия проект, с който учениците да покажат това, което са научили?
1. Планирането на проектно-базирано обучение отнема време. Очаквайте, че с новите начини на представяне на информация и демонстрирането на ученическото учене, ще възникнат и нови предизвикателства. За щастие, налице са много разнообразни ресурси и инструменти, с помощта на които учениците от всички нива на обучение ( начално, прогимназиално и гимназиално ниво) могат да реализират набелязаните учебни цели.

2. Помогнете на учениците си да формулират и задават правилно въпроси
След като вече сте готови да започнете вашия проект, имайте предвид, че при проектно-базирано обучение, учениците са тези които направляват процеса на своето собствено учене. Учителите са там, за да улеснят ученето и да насочват учениците към отговорите на поставените от тях въпроси, а не да им дават наготово отговори.
Ето защо започнете с генериране на въпроси:
.• Разберете какво мислят учениците, че знаят по дадената тема. Запишете всички тези идеи по метода на брейнсторминга. (Записвайте дори и това, което учениците мислят, че знаят, но е неточно. Не се поддавайте на изкушението да корегирате. Нека учениците да открият грешките си сами за себе си в процеса на проекта).
• Какво учениците ви искат да знаят? Запишете всички техни въпроси като диаграма или друг визуален еквивалент.
• Накрая – най-важната помощ от вас – нека учениците ви използват вашите въпроси като модели за развитие на собствените си въпроси.
След като учениците вече са формулирали въпросите си, на които искат да дадат отговор, започнете с най-значимите дейности по реализиране на проекта:
• Отидете на учебни екскурзии. Помислете за нещо повече от традиционните музеи и изложби. Ако класа ви изучава скелетната система, посетете близката болница или ортопедичен кабинет. Ако се изучава икономика – посетете местен бизнес или предприятие.
• Поканете гости – експерти, за да споделят това, което те знаят. Обадете се на родители, приятели, или на местните членове на общността да споделят своите знания с вашите ученици
.• Осигурете вълнуващи взможности за учениците си да се ангажират изцяло с поставената проектна тема. Това може да дойде под формата на викторини, изследване на различни източници, онлайн игри, интерактивни дейности или експерименти.
На този етап вие се стремите всички ученици да бъдат наясно с темата, съдържанието, целите и задачите на проекта, да търсят отговорите на собствените си въпроси и да откриват това, което е необходимо за реализиране целите на проекта.

3. Помогнете на учениците да разберат как да мислят като експерти
Това е мястото, където учениците правят собствените си избори. Нека отделни ученици да усъвършенстват познанията си по един аспект от темата на проекта, към който те проявяват най-голям интерес. Нека разберат всичко възможно по тази тема и да го споделят с другите. Например, ако вашият клас изучава земни форми, един ученик може да избере една форма и да научи повече за нея.

Например може да избере да се съсредоточи върху река Нил : Какво е нейното значение? Какво е нейното въздействие върху общността наоколо? Какви са икономическите и други въздействия, които оказва в резултат на своето съществуване? Как се е формирала или колко време е била основен ресурс за Египет?
Въпросите могат да бъдат толкова специфични, колкото вие позволите. По този начин учениците откриват, че не на всички техни въпроси ще има готови отговори. Те ще трябва да проучат различни източници и синтезират информация. По този начин те ще формират ключови умения и комппетентности на 21-ви век като критично мислене и решаване на проблеми, гъвкавост и адаптивност, производителност и отчетност. Това ще бъдат водещите качества и умения по време на този етап.

4. Помогне на учениците да презентират, публикуват и представят това, което са научили

Това е краят, от който вие сте започнали планирането на проекта.

По време на този последен етап от учениците ще се изисква да организират цялата информация, която са събрали, за да я споделят с другите. Учениците ще покажат всичко, което са научили и направили до този момент. Те ще имат възможност да приложат на практика усвоените уменията на 21-ви век за творчество и иновации, комуникация и сътрудничество. Учениците могат да създават модел в естествена големина, както и да напишат брошура, с която да убедят хората да посетят определена географска забележителност, да създадат собствен бизнес, да възпроизведат наново опит, извлечен по време на учебната практиката както и да научат още нови неща от презентациите на своите съученици. Те ще се учат да подлагат на критика работата на останалите, за да докажат, че представят най-добия възможен продукт, който е резултат на наученото от тях.
Поканете си публика, която да дойде и гледа това, което учениците са научили. Поканете ученици от други класове, които учат по подобни теми. Поканете родители, администратори, представители на общността, както и гостите-експерти, които са помагали в началото. Или излезте сред обществеността, за да представят учениците проекта си за тези, които ще се интересуват от резултатите на вашите проекти! Учениците ще практикуват комуникационни и презентационни умения. Вие ще бъдете изумени от това колко добре учениците презентират, когато са ангажирани в една тема и са поели отговорността за своето учене.

В заключение
Лекционният стил на преподаване е вече отживелица, докато проектно-базираното обучение е забавен начин учителите да направят ученето достъпно и учениците активни и отговорни към процеса на собственото си обучение.

ПБО може да се прилага на всяко едно ниво на обучение и се основава на два стандарта – за учебно съдържание и ключови умения и компетенции на 21-ви век. ПБО дава възможност за теми, които да интегрират дисциплини от различни учебни области и насърчава сътрудничеството между ученици и учители. ПБО стимулира учениците и учителите да бъдат креативни и иновативни, като мислят за усвояване и прилагане на знанията в дългосрочен план.

Като учител, вие ще бъдете ангажирани с немалко планиране и подготовка на проектните дейности, но трудът ви напълно си заслужава, поради ползите, които вие и вашите ученици ще придобиете в процеса на учене и преподаване.
………………………………………………………………………………………………….

Росица Минева пише следното: ,, ​Направих своя превод на статията 4 Things All Project-Based Learning Teachers Should Do на американската учителка Lauren Ayer, M.Ed. като я адаптирах малко за наши условия. Държа да отбележа, че намирам обсолютни съответствия с това, което учих и наблюдавах по време на професионалната си квалификация ELTP2015 в Колумбийския университет и в държавни училища в Ню Йорк. Надявам се, че статията ви е харесала и съм успяла да предам основните й идеи на лесния и емоциален език, който е използвала и нейния автор.
Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+