За мравката и хората

https://www.art1a1d.comМравката пристигаше всеки ден първа на работното място и започваше неуморно да се труди. Произвеждаше и беше доволна.

Шефът, лъва, беше учуден, че мравката работи така добре без надзор.

“Ако тя произвежда толкова без надзор, то колко ли повече би могла да произвежда, ако е под нечий надзор?” – така си помисли и нае една хлебарка.

Говореше се, че хлебарката има голям опит, като надзорник, както и че изготвя чудесни доклади.

Тя дойде и първото и решение беше да въведе контрол на достъпа за мравката. После се оказа, че на хлебарката и бе нужна секретарка. И така си беше, някой тряваше да и помага за изготвянето на докладите.

Нае един паяк, който освен с архивите се занимаваше и с контрол на телефонните разговори.

Лъвът бе очарован от докладите на хлебарката и я помоли да започне да изготвя графики на производството и анализ на тенденциите. За целта на хлебарката и купиха компютър, лазерен принтер, скенер, както и бе наета муха, която да ръководи отдел информатика.

Мравката, доскоро продуктивна и весела бе се вече отчаяла от толкова хартии и срещи, на които трябваше да попълва десетки формуляри, които и заемаха цялото време!

Това не хареса на лъва и той бе посъветван от хлебарката да създаде длъжност “Отговорник за сектора”, където работеше мравката.

Постът повериха на един щурец, чието първо решение бе да закупи килим и ергономичен стол за бюрото си. Новият отговорник – щурецът също имаше нужда от компютър и асистентка (която взе от предната си служба), за да му помага да подготвя стратегическия план за оптимизиране на работата и да контролира бюджета за сектора, където работи мравката, която на този етап вече не се забавляваше и с всеки изминал ден се ядосваше все повече.

По същото време щурецаът убеди лъва за абсолютната необходимост от проучване на средата.

https://www.art1a1d.comИ след като проучи работната натовареност, лъвът забеляза, че секторът на мравката не произвежда вече колкото преди.

Нае един бухал, известен консултант да осъществи одит и да предложи решения. Бухалът изкара три месеца в офисите и направи огромен доклад в няколко тома със заключението: „Твърде много персонал в това предприятие“

На следващият ден уволниха мравката…

ВАМ ЛЪЖА, МЕНЕ ИСТИНА…, както казват мравките…
Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+