Тест-2 клас

indexТова са два кратки теста за бърза проверка на изучаваното по Околен свят във 2 клас по темите от месеците септември и октомври. Не сa трудни и идеята е за кратко време да се направят от учениците. Все пак ще се провери какво от най- важното изучавано по предмета е запомнено от учениците по тези уроци.
Можете да ги обедините в един, ако искате да усложните нещата, но се сещате, че ще трябва и повечко време за работата им. Общият сбор точки на всеки тест е 6.оо. Слаб и среден не се пишат, нали се слагат само печати, които ориентират родителите в учебната подготовка на децата им.

ръка1. Тест околен свят 2 клас

ръка2. Тест околен свят 2 клас
Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+