Математика за досетливци

изтеглен файлТук е една задачка от живота.
Не се иска много знание, за да бъде решена, а внимание и малко логика.
Ако Ви е любопитно, можете да видите и как се решва.

ЗАДАЧА:
Трима майстори на логиката спорели кой от тях е най-добър.
За да разрешат спора си те отишли при своя учител и го помолили той да определи това. Той им казал, че е измислил напълно честен начин да се определи кой от тях е най-умният. Учителят извадил пет шапки – две бели и три черни – загасил лампата и сложил под една от шапките на главата на всеки от тримата мислители. След това той скрил останалите две шапки и им казал, че който първи отгатне цвета на шапката си след като се светне лампата (като вижда само двете шапки на главите на другите двама) е най-умният сред тях. Каква трябва да е логиката на победителя и какъв цветът на шапката му?

РЕШЕНИЕ:

Основното в тази задача е да забележите, че той им е казал, че е измислил напълно честен начин да се определи кой е най-умният. Нека разгледаме всички възможни варианти:

Ако има две бели и една черна шапка, човекът се черната шапка вижда двете бели и веднага ще знае, че неговата е черна, което му дава предимство пред останалите двама.

Ако има една бяла и две черни шапки, хората с черните шапки имат предимство, тъй като знаят, че ако самите те имаха бяла шапка, то биха били в предходния случай, в който човекът с черната шапка, когото виждат, веднага би знаел своята. След като той не е реагирал веднага, то те биха разбрали, че собствената им шапка не е бяла, а черна.

Така остава единствено вариантът, в който и тримата са с черни шапки. Всеки вижда по две черни, но не знае дали неговата е бяла или черна. След като никой не реагира, то е логично и тримата да са с черни (иначе биха били в някой от предните два случая).
лили

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+