Българските родители искат повече дисциплина в училище

Българите биха подкрепили всичко, което е свързано с повече дисциплина в училище. Ясно личат разликите в мирогледа на поколенията у нас. Усещhome_AOme3t_nna3o9_jат се проблеми при маргинализираните общности. Това са наблюденията в сондаж на „Галъп интернешънъл“, проведен в навечерието на новата учебна година, съобщават от агенцията.

Агенцията е проверила отношението към поредица ситуации, идеи и практики. Данните са от независимата от външно финансиране изследователска програма „Политически и икономически индекс“ на „Галъп интернешънъл“. Последната вълна на изследване е проведена по метода „лице в лице“ сред 802 души между 4 и 10 септември. Максималното стандартно отклонение е с 3,5% при 50% дялове. 1% от извадката е равен на около 55 000 души.темата с агресията и насилието 88% от интервюираните смятат, че агресивно поведение на ученик към учител, например, е неприемливо при никакви ситуации. Според 8% е приемливо в някои случаи, а 1% – във всички. Останалите не могат да преценят.

Когато става дума за агресия между самите ученици съотношението е почти същото. 83% смятат, че при никакви обстоятелства не е приемливо ученици да се бият в училище, 12% все пак смятат, че е приемливо понякога, а едва 2% смятат, че винаги е приемливо подобно поведение.

От респондентите 59% смятат, че учителите нямат право да шамаросват учениците. Близо една трета са на мнение, че това е приемливо при определени обстоятелства. 5% пък смятат, че шамарите са приемливи във всички случаи. Подкрепа за „възпитателния бой“ се открива при по-старите, хората от селата и по-ниско образованите.

Малко над половината от респондентите смятат, че е неприемливо родители да се конфронтират с учителите на децата си, а близо 40% приемат това, но при някои обстоятелства. 3% смятат, че конфронтацията на родители с учители е приемлива при всякакви обстоятелства.

За наркотиците и стимулантите – 88% от запитаните смятат, че употребата им не е приемлива при никакви обстоятелства, 8% при някои обстоятелства, а 2% при всякакви. Останалите не знаят. Консумацията на енергийни напитки от ученици, която често попада в медийното полезрение като тема с проблемен характер, се приема негативно при 63% от интервюираните.

Малко повече от половината от респондентите подкрепят общото въвеждане на униформи в училищата при всички обстоятелства, 31% при някои, а 11% не приемат въвеждането на униформи при никакви обстоятелства. Останалите нямат мнение. От запитаните 45% приемат учителите да правят домашни посещения, за да проверят защо учениците им не посещават класните занятия, 38% само в някои случаи, а 11% не го приемат при никакви обстоятелства. Останалите не знаят.

Агенцията е поставила и въпроса за цялостна забрана на използването на мобилни телефони от децата в училище, като малко под една четвърт от респондентите приемат при всички обстоятелства, а почти половината от интервюираните смятат, че мярката трябва да е само в някои ситуации. Малко повече от една пета са съвсем против. Униформите, проверките по домовете, забраните – това са идеите, които събират най-сериозна подкрепа в проучването, допълват от „Галъп“.

По въпроса за сексуалното развитие сред подрастващите – за повече от половината от интервюираните сексуалните контакти между ученици не са приемливи при никакви обстоятелства. За една четвърт те са приемливи, но в определени ситуации, а за 4% сексуалните контакти са приемливи при всякакви обстоятелства.

За възможността (а и необходимостта) учениците да работят, докато учат, 60% се съгласяват, но само в определени ситуации. Абсолютно приемливо е за малко над една пета от респондентите, а за 14% изобщо не е при никакви обстоятелства. Останалите не знаят.

Според „Галъп“ данните ясно показват, че работата сред ученици се възприема в малко по-висока степен на фона на редица други практики и идеи, които са били проверени. Очевидно е, че това се приема и като своеобразна дисциплинираща мярка, като неизбежност в днешния пазар на труда, и като още една форма на учене и съзряване. Все пак, не са малко и онези, които явно биха искали да виждат учениците свободни от необходимостта да печелят пари.
Източник: БТА  и Черноморски фар

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+