Здравей , Втори ,,а” клас!

Учениците приеха с радост предложението ми в последния час на изминалата учебна година  да запечатат в снимка свое наблюдение или преживяване от лятото. IMG_20190909_075045Да го залепят на цветен лист и да го покажат на всички, като го окачим на стената в първия учебен ден на втори клас./ На 17.09.  всички снимки ще бъдат подредени в кът на стената ,,Лято 2019″, а семейства, които ми ги предоставят онлайн, ще ги получат в електронен колаж. Те ще могат  да си ги направят на хартия и поставят в рамка./
Така със споделените летни преживявания, ще укротим малко емоциите, за да започнем  с други мотивиращи  нашето начало на учебната година.

В живота на нашия клас ще дадем цвят с няколко тематични линии.
1. ,,Аз иска”IMG_20190909_075221
Децата ще напишат какво искат да им се случи през новата учебна година в училище и у дома, а в нейния край, ще отворим листа на желанията, за да видим кой от класа колко или нищо не е постигнал от записаните мечти.

IMG_20190909_075142

2. ,,Нашите победи”
До българското флагче на шкафа до вратата /не случайно точно там/ всеки от класа, който е участвал в някакви състезания, конкурси на училището и извън него и е печелили или не нещо /защото важна е активността, участието/, ще бъде поставена информацията или наградата му, за да получи признание от всички в клас за своите действия и постижения.

IMG_20190909_075142(1)

3. Нашите вълнения
По месеци върху цветен лист ще поставяме какви важни събития или празници са се случили в класа.
Напр: 16.09- НАЧАЛО УЧЕБНА ГОДИНА. Поставяме общата снимка на класа.

4. ,,Спаси дърво”IMG_20190909_075209
Акцията е училищна и обикновео тя се организира през пролетта, но нашият клас ще има кутия, в която ще събираме, а после ще опаковаме хартиени отпадъци, които е имало в класната стая и тогава на училищната акция ,,възпитателно” ще видим какво сме събрали. / Дали пък няма да се сетим за ,,Сливи за смет” и да ни се провали идеята?/

IMG_20190909_075157

5. ,,Стена на славата”
Сега там има портрет на патрона на училището,  но през годината до него ще редим материали, с които ще отбележим разбираеми за малките ученици  исторически дати .

IMG_20190909_075054

6. На двете коркови табла ще редуваме ученби табла, схеми и инфографики, а шкафът в края на стаята ще показва на свое рафтче изработени предмети в часовете по технологии и предприемачество, изобразително изкуство или в заниманията по интереси.

IMG_20190909_075116

7. ,,Искам да Ви кажа”
В кутията децата могат да поставят свои писма, писани грамотно и оформени правилно, в които да споделят свои лични вълнения- добри или негативни от живота в клас или у дома. В подходящ момент в края на седмицата, след преценка на учителя,  ще се проведе подходящ разговор, дискуси.

Ако педагогът е разбрал нещо много лично и тревожно, ще може да го сподели със семейството.

И не на последно място

IMG_20190909_075125

8. Нашите правила

За всички идеи на предварителна родителска среща бяха уведомени родителите на децата от този клас и те ги приеха с усмивка.

IMG_20190905_081047И нещо ей така: Влезте в класната стая и полетете със своя клас към планета ,,ЗНАНИЕ”,  до която се стига след като преминете през учебните предмети във втори клас.
УСПЕШНО ПЪТУВАНЕ,  УЧЕНИЦИ И КОЛЕГИ!!! – лили

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+