Хуманизъм- педагогика- учител. Обществооооооо…ох…ох….

https://www.art1a1d.comОтдавна не съм чувала думата ,,хуманизъм”

Попаднах на   този текст и мнението на някого за това: Какъв трябва да е учителят ?

Но преди това са казали: създаването на подходящи благоприятни условия

Хуманизмът е интегралната концепция за човека като най-високата стойност в света. Основната разпоредба на тази концепция е защитата на достойнството на индивида, признаването на нейните права на свободa, щастие, развитие и проявяване на нейните способности и създаването на подходящи благоприятни условия за това.

От гледна точка на хуманизма, крайната цел на образованието е, че всеки ученик може да стане любознателн и комуникативна личност, свободомислеща.

Хуманистичната педагогика е система от научни теории, които утвърждават ученика като активен, съзнателен, равен участник в образователния процес, развиващ се според способностите си.

Хуманистичната педагогика е ориентирана към индивида.

Хуманистичната педагогика изисква поставянето на ученика в центъра на училищните отношения и правенето на всичко, за да се постигне максимално развитие.

Хуманистичната педагогика често се нарича новаторска.

Отличителни черти на хуманистичната педагогика:

– пренасочване на приоритетите към развитието на умствените, физическите, интелектуалните, моралните и други сфери на индивида, вместо да овладеят обема на информацията и да формират определен спектър от умения;
-съсредоточаване на усилията върху формирането на свободна, самостоятелна мислеща и действаща личност, хуманен гражданин, способен да направи информиран избор в различни образователни и житейски ситуации;
-осигуряване на подходящи организационни условия за успешно постигане на преориентиране на процеса на преподаване и възпитание.

Важни професионални качества на учителя:

упорита работа
работен капацитет
дисциплина;
отговорност
способност за задаване на цел
избират начини да го постигнат, организация
постоянство
систематично и систематично подобряване на тяхното професионално ниво
желанието за непрекъснато подобряване на качеството на работата им и т.н.

Но освен това, човешките качества на учителя са особено важни, които стават професионално значими предпоставки за създаването на благоприятни отношения в процеса на преподаване и възпитание.

Задължително за качеството на учителя – хуманизмът , т.е. отношението към нарастващия човек като най-висшата ценност на земята, изразяването на тази връзка в конкретни дела и дела.

Учителят трябва да бъде изобретателен, интелигентен, упорит , винаги готов да реши независимо ситуациите.

Професионално необходимите качества на учителя са самоконтрол и самоконтрол .

Чувствителната чувствителност към характера на учителя е един вид барометър, който му позволява да усети състоянието на учениците, тяхното настроение, да дойдат в помощ на онези, които най-много се нуждаят от това.

Неотделимото професионално качество на учителя е справедливост .

Освен това, педагогът трябва да настоява .

https://www.art1a1d.comХарактеристики на “идеалния учител”

Идеалният учител е пример за професионалист, носител на граждански, промишлени и лични функции, формиран на най-високо ниво.
Идеалният учител трябва да бъде:

Специалист : да познава педагогическата теория и психологията ; собствени педагогически умения, технологии за образование и възпитание ; да може рационално да организира труда; имат търпение, оптимизъм, сдържаност, находчивост, бързина и точност на реакцията, емоционална щедрост, емоционален баланс; да разбират децата и да могат да работят с тях; да имат ясна и убедителна реч, прецизност, такт, самоконтрол, справедливост, съпричастност и слушане;

Работник : да може да определи цел и да я постигне, да отдели време; системно и систематично да повишават квалификацията си; да бъде насочена към повишаване на производителността на труда; да има способността да бъде творчески, да бъде изчерпателно образован, разумен оптимист и умерен скептик;

Човек : да притежава високи морални качества, да участва активно в обществения живот, да има активна позиция на живот, той също има хуманизъм, духовност, религиозност, нужда от комуникация, откритост, морал, критично отношение към действията си.

Е , ако сте учители , как Ви се вижда това???

И: ОТГОВАРЯТ ЛИ ИЛЮСТАРЦИИТЕ НА ТЕКСТА?????
Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+