5 начина да привлечем ученическото внимание

https://www.art1a1d.comОбучението в училищата трябва да включва предварително изготвен план с помощта, на който развитието и представянето на учениците да бъде подпомогнато.

Всяка учебна цел трябва да включва структуриран, но гъвкав процес за напредък.

Интерактивните методи на обучение включват множество цели под един покрив. В тях е заложен един основен принцип: без практическо приложение, учениците често не успяват да разберат напълно учебния материал.

Как да приложите интерактивните методи на обучение?

Учениците често губят интерес по време на час, но интерактивните методи на обучение създават атмосфера на внимание и желание за участие. Затова, направете уроците си интересни, вълнуващи и забавни. Разказването не е преподаване и слушането не е разбиране.

Върху какво да се фокусирате?

• Окуражавайте участието на учениците.

Използвайте въпроси, които стимулират отговор, дискусия и практически опит.

• Използвайте средства за привличане на вниманието.

• Създайте екипна среда.

• Включете себе си и учениците си.

5 интерактивни метода на обучение, които можете да използвате по време на час
1. Брейнсторминг

Брейнстормингът е вид интерактивен метод на обучение, който обикновено се изпълнява в групи. Процесът е подходящ за генериране на креативни мисли и идеи. Помага на учениците да се сплотят и сработят.

2. „Мисли, раздели и сподели“

Задайте въпрос и разделете учениците на групи. Дайте им достатъчно време да помислят и да стигнат до някакво заключение. Помолете всеки ученик да обясни заключението от негова гледна точка. Помолете някой от съучениците му да оцени казаното от него на база на това дали е успял да научи нещо ново. Приложете различни вариации на процеса.

3. Неформална дискусия

При този интерактивен метод на преподаване учениците са разделени на групи, като всяка група трябва да обсъди една-единствена тема. Във всяка група, всеки ученик трябва да допринесе със собствена мисъл или идея. Окуражавайте разговорите и колаборативното отношение между участниците в една група.

4. Обсъждане на реален проблем

Този метод на обучение включва формат, подобен на този с примерите от реалния живот (case studies), но процесът не е толкова строг. Фокусът е върху това как учениците да се научат да разрешават реални проблеми, които включват реални хора. За целта, можете да направите следното:

1. Разделете децата на малки групи.

2. Опишете им с детайли реален проблем.

3. Дайте им време, през което да измислят работещо решение.
5. Въпроси и отговори

В началото на всеки нов урок, но преди да започнете със същинското преподаване, поискайте от учениците да запишат 3-5 въпроса върху индексни карти.

Съберете картите и отговорете на въпросите.Източник: http://education.cu-portland.edu/blog/tech-ed/5-interactive-teaching-sty


Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+