Психология на детските рисунки

https://www.art1a1d.com/Детските рисунки предоставят много информация за чувствата на детето, за това как то възприема себе си и заобикалящия го свят. Информацията в тази статия ще ви помогне да придобиете по-пълна представа за случващото се в съзнанието на детето
Психология на детските рисунки
Човешка фигура
• Глава – отношение към интелектуалната сфера
• Коса – сила, зрелост и стремеж към нея
• Лице – символ на общуването
• Очи – стрес, емоционална сфера
• Уста – вербална активност/пасивност
• Нос – самоосъзнаване на пола
• Уши – отвореност към външния свят и готовност да се съобразява с неговите правила
• Шия – самоконтрол
• Ръце – активност в общуването с външния свят
• Длани и пръсти – връзката с майката и доколко детето се чувства приемано от възрастните
• Тяло – интерпретират се формите. По-ръбати форми-мъжки стил. Закръглени форми-женски стил
• Крака – самостоятелност, самоувереност, стремеж за движение и промяна
• Стъпала – гъвкавост в междуличностните взаимоотношения

Пейзажни елементи
• Цветя, летящи птици и пеперуди – спокойствие и добро състояние на духа
• Много дървета – потребност от опора и защита
• Силно защриховано слънце, облаци и дъжд – подтиснатост и безпокойство
• Предмети, излъчващи хладина и студ-сняг, лед, дъжд, течаща вода, хладилник – чувство на изоставеност, отхвърляне от семейството
• Детска кошара, клетка за птици, решетки на прозорците – протест срещу наложени ограничения и наказания
• Затворени с плътни врати обемни предмети – ограничения, тайни и забрани, до които детето не се допуска
• Остри предмети – натрупан гняв, противопоставяне на открита враждебност
• Плодове, зеленчуци, хляб, храна – демонстрация на чувство на обгрижване и любов от страна на семейството
• Летящи балони, хвърчила, самолети – стремеж към свобода и силно желание за освобождаване от ограничения и зависимост
• Пътни знаци – подчинение на ред и правила, съобразяване с авторитети и силен самоконтрол
• Слънце – показва отношения с доминиращо в обкръжението лице
• Тъмни облаци и дъжд – тревожност, силно безпокойство
Къща
• Прозорци – потребност от общуване
• Врата – способност на детето да допуска другите до себе си
• Покрив – сфера на въображението и фантазиите
• Комин – символ на емоционална зрялост и за отношения за топлина в отношенията с близките
• Дим – значително вътрешно напрежение или семейни караници
• Водосточни тръби – стремеж за дистанциране от проблемите, мнителност и защитна нагласа
• Дървета и храсти около къщата – близки хора
• Ограда – потребност от обособяване и контролиране на достъпа на други хора до личното пространство на детето
• Линия на земята, прокарана под къщата – самотност и неувереност в себе си
Дърво
• Корени – връзка с традициите и ритуалите в семейството, връзка със социума
• Ствол – отношение към настоящето
• Клони – справяне с проблемите в междуличностните взаимоотношения
• Цъфнали цветове – емоционална натура
• Плодове – рационален ум, резултатност, съобразяване с обществената йерархия
• Корона – мечти за бъдещето
• Кълбовидна корона – затвореност
• Корона от хаотични кръгообразни линии, със силно защриховане – напрежение, гняв
• Корона като „игленик” – среща се при деца с по-ниска умствена възраст от календарната
• Корона, наподобяваща облак – стремеж към обективностСподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+