Създаване и управление на електронни книги с WriteReader

Този материал си откраднах от Господин Ангел  Ангелов и надявам се да ми прости.
https://www.art1a1d.com/wp-content/uploads/2017/06/angelov-230x230.jpgТой е човек, от който може да се научи много.
За него се знае, че е : Докторант по Методика на обучението по математика и ИТ ПУ „Паисий Хилендарски“2012; V-та професионално-квалификационна степен ШУ „Епископ Константин Преславски“; 2009 Учител по информационни технологии – ПКС; ШУ „Епископ Константин Преславски“; 2007 Компютърни системи и технологии – Магистър НВУ „Васил Левски“ ; 1999 Социална администрация – Магистър ШУ „Епископ Константин Преславски“;  1999 Социален педагог – Бакалавър ШУ „Епископ Константин Преславски“
Има много публикации , свързани с ИТ, издадени учебници, както и много награди в тази област.

WriteReader e уеб базиран образователен инструмент, подпомагащ писането, четенето и изграждане на дигитални компетентности у учениците чрез създаването на елетронни книжки. Ролята на родителя и учителя при работа с WriteReader е редакция на написанoто от ученика, добавяне на въпроси, коментари или бележка към всяка страница от книжката. Как да създадем собствен електронен клас, как да добавим ученици в него и как те да управляват своите електонни книжки? Ето как:

1. Учител:

Използвайте регистрацията си в Google, за да се впишете като учител
Създайте собствен клас/ове
Добавете ученици към класа
Споделете четирицифрения код на класа с учениците

2. Ученик:

Използвайте потребителското име за вашия акаунт, създаден от учителяя, и четирицифрения код на класа, за да достъпите до профила си
Създайте собствена книга:
Напишете заглавие и име на автор
Оформете корицата, като добавите изображение и цветен фон
Създайте съдържание чрез вмъкване на снимка и текст към всяка от страниците
Оставете полето Click here to write (adult) празно – за въпроси, коментари или бележки от вашия учител.

3. Учител:

Направете активен даден клас, като щракнете върху картинката, която го обозначава
Изберете потребителско име на ученик от класа и вижте неговата работа
Ргледайте книгите на целия клас с помощта на опцията My Class
Редактирайте книга, добавете въпрос, коментар или бележка към всяка страница от нея

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+