Английски език

Това е една%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%ba интересна история, съставена от кратки изречения .
Можете да чуете как се чете всяко от тях, да видите как се записва,
а после има интересни упражнения за Вас.
Приятно забавление!

Кнръкаига

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+