Четене с разбиране

робот1Четенето на текст е важно и всяка дума в него трябва да бъде правилно прочетена, разбрана и осмислена. Много често авторите използват думи със ,,скрит смисъл”, до който читателят трябва сам да стигне.
Това разказче е част от енциклопедичен текст и дава много интересна информация за нещо, което в нашия свят вече има важно и широко приложение.
Вие правилно ли четете ? Имате ли богат речник? Разбирате ли всяко изречение?
Проверете с тази игра! Приятно занимание!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+