Графология, характер, бъдеще!

Графологията е област на познанието, която твърди, че по написаното от един човек, може да се съди за неговото моментно емоционално, психическо състояние и характер.SAM_4915
Може би сте гледали много криминални филми, в които изследване на нечий почерк е имало значение за разкриване на престъпления. Все още се спори дали установеното от изследването на ръкописен текст е най-правилно, а самата графология все още не се отнася към истинското научно познание и все още е определяна като псевдонаука.
Почеркът на всеки човек се оформя от постъпването му в училище и се променя през целия живот.Питам се:
Какво ще изследва в бъдеще графологията, когато всички текстове вече се пишат на компютър ?
А докато ръкописният текст все още говори нещо за авторът му Вие сега можете да проверите какъв тип характер сте като съпоставите своя начин на изписване на буквите с изследванията и констатациите на графолозите, но те казват, че за да може да се направи някаква по-точна характеристика е нужен текст от поне 10 реда.И така: Вземете хартия. Напишете нещо, така, както винаги сте го правили и вземете нещо, което вече сте написали.
Наклон на буквите:
-надясно- екстровертна личност със широк мироглед и необходимост да общува
-наляво- предпочита уединението. Ако пишете с дясна ръка, но буквите имат ляв наклон-вие сте бунтар по природа
-изправни букви, без наклон- практична личност с логическо мислене и управляеми емоции
Размер на буквите:
-едър шрифт- личност с излъчване и вътрешна необходимост да бъде забелязана
-ситни букви- личност, която бързо се концентрира и изпълнява поставени задачи, но вероятно срамежлива
-среден размер букви- личност, адаптивна към различни промени на обстоятелствата в средата
Изписване на конкретни букви е показател за характерни особености.
Изписване на малко ръкописно ,,В”:
-тясно камшиче- личност, която търпи някакви ограничения и това ѝ коства усилия
-широко камшиче- личност, която е спонтанна, но уравновесена и умее да се изразява с ясно и леко.
Изписване на малко ръкописно,,Л”.
-заострен връх- амбициозна личност, устремена към новото и познанието
-заоблен връх- личност на компромиса, която умее да доставя удоволствие на околните
Свързано и слято изписани букви- артистична личност. Често камшичетата на буквите,,В”, ,,У”, ,,Д”….се изписват по-дълги…
Изписване на думи, при които повечето букви приличат на печатни и не винаги са добре свързани- предпазлива личност.
По почерка Ви може да се каже колко влюбчива личност сте.
Поставете Ваш текст и прокарайте през него вертикална линия. Ако буквите са написани под ъгъл 45 градуса-влюбчива натура, която щом е обхваната от подобни емоции, иска всички да разберат за това.
Е, това са най-общите признаци, по които без да познаваме някого, но по написано от него може в общи линии да разберем каква личност е той.
/с клик гледате голяма снимка/SAM_4914
Във всеки език има строго определени ръкописни правила за изписване на неговите букви. Те се изучават с постъпване на децата в училище.  Още в първите години след този момент, всеки ученик започва да пише по свой начин, далеч от правилата. Оформянето на собствен стил на писане става през целия живот на човека. Рядко почеркът се запазва красив и четлив. Може би това е причината компютърното печатно писане да е номер едно в обществения живот.
Дали ще дойде ден, когато красиви ръкописни текстове ще гледаме само в музеите?
Сега пишете- правилно, четливо и красивo! Кой знае- някое Ваше писмо може да бъде експонат в музей!
А сега Ви показвам- какво Ви написах аз току-що?
Няма нищо общо с правилото, на което ме учеше моята първа учителка!
Да не говорим, че вече ми е по- лесно да използвам компютъра…..Времена…..И ние сме в тях!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+